ENDEFRRUPLNLSPIT

Město Frýdlant a SŠHL budou více spolupracovat

schůzka SŠHL 3

Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant chce navázat užší spolupráci s městem Frýdlant. V úterý 19. prosince 2017 se proto zástupci školy vydali společně s několika žáky za starostou města Danem Ramzerem a místostarostou Jiřím Stodůlkou. Seznámili je s projekty, které mají v současné době rozpracované a navrhli možnost zapojení studentů a žáků do zvelebování města. 

„Vedení Frýdlantu jsme nejdříve seznámili s projektem, který od letošního roku vzniká, a sice s naučnou zemědělskou stezkou. Ta má být výukovým prvkem nejen pro žáky naší školy, ale i pro ostatní žáky a studenty škol na Frýdlantsku,“ vysvětlil pedagog SŠHL Miroslav Kudrna. Na naučné zemědělské stezce je už v současné době hotová vinice, zasazen ovocný sad a chmel, na jaře dojde na výstavbu tyčové chmelnice, přípravu půdy a následné setí jednotlivých zemědělských plodin. Stezka by mohla být veřejnosti představena v rámci akce „Frýdlant se baví“, kterou pořádá Město Frýdlant v červnu 2018. „Těší nás, že nám město tuto možnost nabídlo. Akce „Frýdlant se baví“ se naše škola pravidelně účastní, teď bychom do prezentace našich aktivit zahrnuli i možnost pro návštěvníky zajít si prohlédnout naši novou stezku,“ dodává Miroslav Kudrna.

V další části schůzky hledali zástupci školy i města možnosti, jak zapojit studenty a žáky školy do dění ve městě. „Jako nejschůdnější se v současné době jeví možnost, že by studenti oboru ekologie a životní prostředí, zahradník či agropodnikání dostali na starost kousek městského pozemku, na kterém by mohli realizovat svůj vlastní návrh řešení zeleně. Nabídli jsme jim například prostor u základní školy v Husově ulici, kde se letos pracovalo na chodnících a na jaře bude nutné zde vyřešit, jaké stromy či keře, případně květiny, tam zasázet,“ podotkl místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka. Zástupcům školy i studentů nabídl ještě další prostory ve městě, na kterých by se mohli realizovat, třeba prostor v okolí studánky v Bezručově ulici.

„Těší nás, že škola stojí o větší spolupráci s městem. Ostatně má to smysl. Škola a potažmo samotní žáci se mohou svojí prací ve městě skvěle prezentovat. A například při zvelebování prostoru u školy názorně ukázat dětem, co v praxi třeba zrovna obor zahradník obnáší,“ uzavírá starosta Frýdlantu Dan Ramzer. 

SŠHL

schůzka SŠHL 1

schůzka SŠHL 1

 
schůzka SŠHL 2

schůzka SŠHL 2

 
schůzka SŠHL 3

schůzka SŠHL 3

 
schůzka SŠHL 4

schůzka SŠHL 4

 
schůzka SŠHL 5

schůzka SŠHL 5

 
 
20.12.2017 11:31:58 | přečteno 1598x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load