ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace pro obyvatele v placené zóně během Valdštejnských slavností

náměstí při VS

Během Valdštejnských slavností 2017 se náměstí T. G. Masaryka a části přilehlých ulic stanou opět placenou zónou, do které nebude možné vcházet bez platné vstupenky na slavnosti. Výjimka nebude činěna ani při požadavku přístupu k bankomatu na náměstí. Do řady ulic bude také zakázán od pátku 19. května ráno vjezd. Frýdlant také žádá obyvatele, aby v nich neparkovali. 

Informace pro obyvatele v placené zóně při Valdštejnských slavnostech 2017

Ve dnech 19. - 21. 5. 2017 proběhnou ve Frýdlantu na náměstí T.G. Masaryka „Valdštejnské slavnosti", které pořádá město Frýdlant. Akce přináší pro obyvatele a podnikatele omezení, která by mohla způsobovat nepříjemnosti . Těmto nepříjemnostem  bychom rádi předešli, a proto jsme pro Vás připravili následující informace.

DŮLEŽITÉ

vstup na akci bude zpoplatněn dle platného ceníku (zde)

v pátek od 7.00 hodin, v sobotu po celý den a v neděli do 19.00 hodin bude uplatněna uzávěra města pro vjezd vozidel do centra města

letos jsou opět vydávány NÁRAMKOVÉ VSTUPENKY umožňující rychlejší kontrolu a odbavení u vchodu do placené zóny města. Vstupenky jsou vyrobeny z odolného materiálu, jsou funkční několik dní

• občané města i pracující (v uzávěře) v den akce v prostoru záboru veřejného prostranství se musí prokázat vstupenkou při průchodu kontrolními místy


ZÁBOR VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ a VSTUPNÉ NA AKCI

V letošním roce je vstupné vybíráno na území vnitřního města v těchto ulicích: část ul. Husova, část ulice Sv. Čecha, část ul. ČSA, část ul. Míru, náměstí T. G. Masaryka.

VSTUPNÉ DO MĚSTA pro obyvatele města

Pro Vás, kteří máte trvalé bydliště na území placené zóny, jsme připravili volné vstupenky, které si po předložení občanského průkazu můžete vyzvednout na Turistickém informačním centru od 2. do 18. května 2017 (TIC je ve vestibul radnice).

Jako podklad pro vydání volných vstupenek používáme výstup z evidence obyvatel (pouze jména a adresy) dle trvalého bydliště . Ti, kteří nemají trvalé bydliště v místě placené zóny a trvale bydlící cizinci, volné vstupenky obdrží pouze v případě, že předloží platnou nájemní smlouvu. Občané s trvalým pobytem na ohlašovně volné vstupenky neobdrží. Vstupenku je nutno nosit po celou dobu, kdy je vybíráno vstupné na akci.

PARKOVÁNÍ A VJEZD DO MĚSTA

Město bude uzavřeno pro vjezd motorových vozidel od pátku 19. 5. od 7.00 do neděle 21. 5. 2017 do 19.00 hodin. Provozovatele prodejen žádáme, aby si zásobování zajistili ve čtvrtek 18. 5.  Žádáme Vás, abyste v době slavností neparkovali svá vozidla v uzavírce. Doporučujeme využít k parkování parkoviště mimo centrum města.

Uzavřeny pro vjezd vozidel budou tyto ulice: Mezibranská , Sv. Čecha, Kostelní, Míru, Havlíčkova od křižovatky s ul. Okružní, B. Němcové, Husova od křižovatky s ul. B. Němcové, část ul. ČSA, náměstí T. G. Masaryka (viz snímek).

mapka uzavřené ulice dopravě VS 2017

Dále bude uzavřeno parkoviště naproti poště v ul. Okružní a parkoviště vedle drogerie TETA v ul. Okružní.


Upozorňujeme, že bez platné vstupenky nebude umožněn přístup do žádné prodejny ani k bankomatu v placené zóně. Mimo placenou zónu lze využít bankomat u České pošty v ul. Okružní.

Seznam čísel popisných budov, která budou v záboru veřejného prostranství s nutností používat náramkovou vstupenku (bude dle výše uvedených pravidel poskytnuta zdarma):
2, 3,4, 5, 6, 25, 26, 27, 28, 32, 41, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 71, 72, 73, 74, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99,102, 103, 104, l05, 107,1422, 1385

Za pořadatele
Bc. Martina Černá
vedoucí odboru majetkosprávního Městského úřadu Frýdlant
tel.: 725 752 809


2.5.2017 12:30:07 | přečteno 1674x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load