ENDEFRRUPLNLSPIT

FVS chystá opatření, které má omezit problémy a škody při přívalových deštích

přívalový déšť

Opatření, které má pomoci výrazně zmírnit následky a škody po přívalových deštích, chystá v letošním roce v ulicích Míru a Raisova Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. (FVS) ve spolupráci s Městem Frýdlant. Jde o rekonstrukci kanalizace v ulici Raisova od mostu k ulici Míru a o výstavbu odlehčovací komory a odlehčovací stoky do Smědé. Akci za 9.957.315 korun umožní finanční zápůjčka, kterou na svém prosincovém zastupitelstvu odsouhlasili zastupitelé Města Frýdlant.  

Problémy řeší Frýdlant při přívalových deštích v ulicích Míru, Raisova a v jejich okolí opakovaně. „Kanalizace je na některých místech, především v Raisově ulici, ve špatném stavu a situaci nepřispívá ani fakt, že na území města je stále větší množství zpevněných ploch, po kterých voda do této lokality stéká. V případě prudkých přívalových dešťů se pak opakovaně potýkáme se vzdouvající kanalizací, kdy nám voda zespodu vyráží kanálové poklopy a zaplavuje ulice,“ popisuje starosta Frýdlantu a zároveň předseda představenstva FVS Ing. Dan Ramzer.

Odlehčovací komora a stoka do Smědé by měla problém pomoci řešit. „Práce jsou rozděleny do dvou fází. V jedné dojde k rekonstrukci jednotné i dešťové kanalizace a také vodovodu a následné rekonstrukci ulice Raisovy od mostu přes potok Řasnici až ke křižovatce s ulicí Míru. V rámci realizace budou propojeny i vodovody dvou tlakových pásem v ulici Raisově přes již zmiňovaný most přes potok Řasnici. Ve druhé fázi dojde na samotné vybudování odlehčovací komory a stoky na křižovatce ulic Mezibranská a Míru,“ popisuje ředitel FVS Ing. Petr Olyšar.

Výběrové řízení na dodavatele celé akce bude spuštěno koncem ledna 2017.  Práce začnou po skončení Valdštejnských slavností 2017, tedy nejdříve po 22. květnu 2017. „Vyžádají si totiž úplnou uzavírku v části ulice Raisova a křižovatky ulic Mezibranská a Míru. Předpokládáme, že hotovo bude nejpozději v říjnu letošního roku. Jsme si vědomi toho, že půjde pro řidiče o dopravní komplikaci, ale situaci se zaplavováním těchto ulic při přívalových deštích je už potřeba řešit. Ostatně už léta po tom volají obyvatelé této oblasti. Jsme rádi, že můžeme jejich problém konečně pomoci řešit,“ dodává Dan Ramzer. 

Rekonstrukce inženýrských sítí v ulici Raisova a vybudování odlehčovací komory a stoky do Smědé je vyčísleno na téměř 10 milionů korun. „Jde o peníze z půjčky, se kterými se původně počítalo při rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ulicích Lužická a V Úvoze. Díky tomu, že vysoutěžená cena tam byla ale nakonec výrazně nižší, se podařilo z půjčky 7 milionů a 185 tisíc korun ušetřit. A to je právě částka, kterou nám díky souhlasu zastupitelstva město poskytlo na rekonstrukci v ulicích Raisova a Míru,“ vysvětluje ředitel FVS Petr Olyšar. Zbylé 2 miliony a 771 tisíc pak do rekonstrukce vloží FVS.

Změnu využití půjčky na akci v ulicích Raisova a Míru umožnilo Město Frýdlant také díky tomu, že se FVS zavázala v příštím roce realizovat z vlastních prostředků rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulicích U Plovárny a Purkyňova.

10.2.2017 14:12:41 | přečteno 895x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load