ENDEFRRUPLNLSPIT

Frýdlant hostil hejtmana Libereckého kraje

hejtmanský den 47

Po dvou letech se ve středu 27. září 2017 do Frýdlantu vrátil Hejtmanský den. Hejtman Martin Půta ho využil k návštěvě školských a sociálních zařízení, komunikací, či místních podnikatelů. Prohlédl si také obnovovanou křížovou cestu na Křížovém vrchu. Den pak zakončil debatou s občany města v sále restaurace Beseda.

První kroky hejtmana kraje vedly na frýdlantskou radnici, kde byl přivítán starostou města Danem Ramzerem a místostarostou Jiřím Stodůlkou. Oba nejvyššího představitele kraje seznámili s úspěšně realizovanými akcemi města i těmi právě probíhajícími, představily plány Frýdlantu a dotkli se i problémů a potíží, se kterými se město potýká. Řeč se v tomto případě stočila na frýdlantskou nemocnici. Zastupitelstvo Frýdlantu totiž minulý týden schválilo na svém zasedání dodatek nájemní smlouvy z roku 1996 (čtěte zde), na kterém se Frýdlant snaží s nemocnicí dohodnout už dva roky. Dodatek přesně vypočítává zdravotní péči, na které Frýdlant trvá. Kraj požadavky města podporuje a situaci sleduje. „Od výměny vedení nemocnice jsem měl několik schůzek jak s novým ředitelem Janem Raisem, tak s Jiřím Madarem, který zastupuje vlastníky zdravotnického zařízení. Opakovaně jsem je upozorňoval na to, že pro kraj je důležité především zachování akutní péče v takovém rozsahu, aby lidé z Frýdlantska nemuseli jezdit s akutním problémem hned sanitkou záchranky do liberecké nemocnice. Tam se totiž často přijde na to, že ten problém není tak dramatický, aby musel být daný člověk hospitalizován. Bylo by proto určitě daleko lepší, efektivnější a také levnější, pokud by byli lidé ošetřeni přímo ve Frýdlantu a do Liberce se dostali jen ti, kteří opravdu potřebují odbornou péči či hospitalizaci,“ uvedl Martin Půta. Kraj je podle něj připraven jednat i o určité finanční podpoře na zajištění takové péče ve Frýdlantu.

Z radnice hejtman v doprovodu starosty Frýdlantu zamířil do areálu Střední školy hospodářské a lesnické, kde si společně s vedením školy prohlédli školu a současné prostory určené k odborné výuce. Už v příštím roce bude odborná výuka přesunuta z často málo vyhovujících učeben a prostor do nového Centra odborného vzdělání. To má vyrůst u objektů školy koncem příštího roku a jeho součástí bude i nové vybavení pro odbornou výuku.

Další zastávkou hejtmanského dne se pak stala další krajská školská organizace – Gymnázium Frýdlant. „Jsem velice rád, že kraj splnil své sliby a letos nechal opravit fasádu školy. Stihla se ještě před velkolepými oslavami 70. narozenin gymnázia,“ podotkl starosta Frýdlantu. Obnovou pláště školy, která čítala i výměnu oken, výrazně klesne energetická náročnost budovy a zvýší se komfort dětí i pedagogů.

Ze školy zamířil hejtman v doprovodu starosty a místostarosty Frýdlantu ke hřbitovu. Společně zde diskutovali o připravované rekonstrukci Kodešovy ulice. Na obnově této krajské komunikace bude Město Frýdlant s krajem spolupracovat, obnoví kanalizaci a vybuduje nové chodníky. Přípravy však budou časově náročné. Z praxe vím, že projekční práce a dohoda vlastníků všech sítí je vždycky delší, než potom samotná realizace. Taje v tomto případě odhadována na roky 2019 nebo 2020,“ řekl hejtman. Upozorněn byl také na nevyhovující stav komunikace na Višňovou, po jejíž obnově volají starostové tamních obcí. „Na Frýdlantsku v současné době probíhá oprava hned několika silnic v rámci projektu „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha. Jsou ale samozřejmě i další úseky, které opravu potřebují. Budu se snažit tyto úseky, mezi které cesta na Višňovou patří, dostat do seznamu komunikací pro velkoplošné opravy,“ ujistil.

Po návratu do Frýdlantu si pak hejtman v doprovodu představitelů města prohlédl místní hřbitov a pomník klečícího vojáka, jehož restaurování a přestěhování Frýdlant připravuje.

Dalším bodem hejtmanského dne bylo setkání se starosty obcí Frýdlantska, které bylo pojato jako společný oběd. I tady se řešila témata jako nemocnice, možná ztráta podzemní vody v souvislosti s chystaným rozšiřováním povrchového dolu Turów nebo stav silnic.

Odpolední program zahájila prohlídka objektu č. p. 46, který sousedí s oběma budovami městského úřadu. Dříve v něm sídlilo učiliště a mlékárna. „Už pět let usilujeme o to, aby kraj tento objekt na město Frýdlant bezúplatně převedl. Zatím neúspěšně, věřím ale, že se to nyní povede. Jedině tak má šanci, že v něm opět vznikne něco smysluplného a bude využíván. Zatím jen chátrá,“ uvedl starosta Frýdlant. Město by do objektu rádo nastěhovalo část úředníků, fungovat by tam mohla i městská knihovna. „Pokud nakonec objekt od kraje získáme, bude ale záležet na zastupitelstvu, čemu nakonec bude sloužit,“ dodal.

Z centra města se hejtman se starostou vydali na jeho okraj, do rodinné firmy Frýdlantské strojírny Rasl a syn a.s., kde si prohlédli výrobu a vyslechli si nápady a vize, který tento regionální zaměstnavatel má.

Další zastávkou hejtmanského dne pak byl Domov U Spasitele, který pečuje o seniory z Frýdlantu a okolních obcí. Zde se řešily především velmi špatné platové podmínky sester, kvůli kterým hrozí jejich odchod do zařízení, nabízejících vyšší platy.

V odpoledních hodinách si pak hejtman prohlédl obnovovanou křížovou cestu na Křížovém vrchu, která mu učarovala. Hotová má být koncem roku a stejně jako hejtmana jistě potěší návštěvníky nejenom obnovenými zastaveními, ale i novými vyhlídkami na hrad a zámek Frýdlant a město.

Hejtmanský den zakončilo ve Frýdlantu tradiční setkání s občany. „Není divu, že i tady se probírala již několikrát diskutovaná témata jako je nemocnice nebo hrozba ztráty vody v souvislosti s dolem v Turówě. Lidi tady tíží. Jsem rád, že jsme s krajem v těchto tématech za jedno. Došlo ale i na jiné věci, jako je možnost napojení centrálního tepla Frýdlantu na učiliště Střední školy hospodářské a lesnické, lidi se také zajímali o veřejnou dopravu a stav krajských komunikací ve výběžku,“ uzavřel místostarosta Jiří Stodůlka.

Hejtmanský den Frýdlant

hejtmanský den 0

hejtmanský den 0

 
hejtmanský den 1

hejtmanský den 1

 
hejtmanský den 2

hejtmanský den 2

 
hejtmanský den 3

hejtmanský den 3

 
hejtmanský den 4

hejtmanský den 4

 
hejtmanský den 5

hejtmanský den 5

 
hejtmanský den 6

hejtmanský den 6

 
hejtmanský den 7

hejtmanský den 7

 
hejtmanský den 8

hejtmanský den 8

 
hejtmanský den 9

hejtmanský den 9

 
hejtmanský den 10

hejtmanský den 10

 
hejtmanský den 11

hejtmanský den 11

 
hejtmanský den 12

hejtmanský den 12

 
hejtmanský den 13

hejtmanský den 13

 
hejtmanský den 13 a

hejtmanský den 13 a

 
hejtmanský den 14

hejtmanský den 14

 
hejtmanský den 15

hejtmanský den 15

 
hejtmanský den 16

hejtmanský den 16

 
hejtmanský den 17

hejtmanský den 17

 
hejtmanský den 18

hejtmanský den 18

 
hejtmanský den 19

hejtmanský den 19

 
hejtmanský den 20

hejtmanský den 20

 
hejtmanský den 21

hejtmanský den 21

 
hejtmanský den 22

hejtmanský den 22

 
hejtmanský den 23

hejtmanský den 23

 
hejtmanský den 24

hejtmanský den 24

 
hejtmanský den 25

hejtmanský den 25

 
hejtmanský den 26

hejtmanský den 26

 
hejtmanský den 27

hejtmanský den 27

 
hejtmanský den 28

hejtmanský den 28

 
hejtmanský den 29

hejtmanský den 29

 
hejtmanský den 30

hejtmanský den 30

 
hejtmanský den 31

hejtmanský den 31

 
hejtmanský den 32

hejtmanský den 32

 
hejtmanský den 33

hejtmanský den 33

 
hejtmanský den 34

hejtmanský den 34

 
hejtmanský den 35

hejtmanský den 35

 
hejtmanský den 36

hejtmanský den 36

 
hejtmanský den 37

hejtmanský den 37

 
hejtmanský den 38

hejtmanský den 38

 
hejtmanský den 39

hejtmanský den 39

 
hejtmanský den 40

hejtmanský den 40

 
hejtmanský den 41

hejtmanský den 41

 
hejtmanský den 43

hejtmanský den 43

 
hejtmanský den 42

hejtmanský den 42

 
hejtmanský den 44

hejtmanský den 44

 
hejtmanský den 45

hejtmanský den 45

 
hejtmanský den 46

hejtmanský den 46

 
hejtmanský den 47

hejtmanský den 47

 
 
28.9.2017 0:36:19 | přečteno 998x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load