ENDEFRRUPLNLSPIT

Dvě z lip v aleji v parku musejí k zemi, jejich stabilita je silně narušena

lípa č 16   4

Dvě lípy ve dvouřadé lipové aleji v městském parku ve Frýdlantu musejí být v příštích dnech pokáceny. Jsou totiž napadeny lesklokorkou tmavou a jejich stabilita je výrazně narušena. Hrozí jejich pád nebo zlomení. Informace o výrazném poškození dvou ze 63 lip v aleji v parku vyplynuly ze specializovaného posudku Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, který si nechalo Město Frýdlant vytvořit.

Na zřejmé poškození stromů v aleji upozornil odborník při posuzování návrhu na prořezání větví v aleji v souvislosti s pracemi na rekonstrukci kanalizace a výstavbě odlehčovací komory a odlehčovací stoky do řeky Smědé v ulicích Míru a Raisova. Už při běžném pohledu zjistil, že některé stromy nejsou v dobrém stavu. Město si proto nechalo urychleně zpracovat odborný posudek, jehož verdikt je jasný, i když se nám nelíbí. Dvě lípy musejí být urychleně z bezpečnostních důvodů pokáceny,“ říká místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka. Přestože mělo město velký zájem na jejich záchraně, není možná. „Bylo nám sděleno, že jsou poškozeny nevratně. Na místo vykácených nemocných stromů tak alespoň vysadíme na podzim stromy nové,“ doplňuje místostarosta Frýdlantu.

mapa nemocné lípy, obrázek se otevře v novém okně

Odborný posudek zkoumal u 63 lip v dvouřadé aleji v městském parku na břehu řeky Smědé stav těchto dospělých stromů. Hodnotil vitalitu, stabilitu a zdravotní stav. Ve dvou ze třech sledovaných hledisek vyšly z hodnocení nejhůře lípy číslo 13 a 16 na pravé straně aleje po proudu řeky Smědé. Co se týče stability, byly u nich zjištěny významné defekty prokazatelně snižující jejich stabilitu. Jsou totiž napadené lesklokorkou tmavou, která narušuje stabilitu kmene a způsobuje bílou hnilobu, kdy při rozkladu vznikají ve dřevě podélné a příčné trhliny vyplněné bílým myceliem. Lípy proto navrhujeme radikálně sesadit,“ uvádí v posudku Ing. Radka Tomášková z oddělení péče o přírodu a krajinu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Ostatní lípy doporučuje posudek odborně ošetřit bezpečnostním řezem nebo případnou lokální redukcí. U lip, které nejsou stabilizovány pak vazbu zvážit.

lípy alej v parku

lípa č 13   1

lípa č 13 1

 
lípa č 13   2

lípa č 13 2

 
lípa č 13   3

lípa č 13 3

 
lípa č 16   1

lípa č 16 1

 
lípa č 16   2

lípa č 16 2

 
lípa č 16   3

lípa č 16 3

 
lípa č 16   4

lípa č 16 4

 
lípa č 16   5

lípa č 16 5

 
 
4.7.2017 16:08:04 | přečteno 1502x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load