ENDEFRRUPLNLSPIT

Druhá polovina poplatku ze psů je splatná posledního září

Bruno

Poslední zářijový den, tedy 30. září 2017, je ve Frýdlantě splatná druhá splátka místního poplatku ze psů. Tato splátka se týká majitelů psů, kteří nezaplatili roční poplatek jednorázově v první třetině roku, ale rozhodli se pro dvě splátky. Městu Frýdlant platí poplatek ze psa všichni držitelé psa staršího tří měsíců, kteří mají ve městě trvalý pobyt nebo sídlo. Evidenci psů, přihlášení a odhlašování psů, vydávání evidenční známky, vyměřování poplatku dle platných předpisů a sledování jejich platby má ve své kompetenci finanční odbor Městského úřadu Frýdlant. 

Sazba poplatků ročně :

1) za prvního psa 1000 Kč

2) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 1500 Kč

3) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 200 Kč

4) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu 300 Kč

Úleva se poskytuje držiteli psa s trvalým pobytem v rodinném domě, kdy se poplatek za prvního psa snižuje o 800 Kč a za druhého a každého dalšího psa o 1200 Kč

Od poplatku se osvobozuje držitel psa, kterým je :

(1) osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu
(2) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
(3) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy
(4) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis
(5) Město Frýdlant a organizace, jejichž je zřizovatelem

Město Frýdlant žádá majitele psů, kteří ještě letos poplatek nezaplatili, aby tak učinili do konce září 2017.  

4.9.2017 8:20:14 | přečteno 378x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load