ENDEFRRUPLNLSPIT

Zastupitelé schválili rozpočet města na rok 2016

Zastupitelé Města Frýdlant ve středu 24. února 2016 na svém zasedání jednomyslně schválili rozpočet města na rok 2016 a to v předloženém znění. 


P Ř Í J M Y v tis. Kč rozpočtové provizorium r. 2016 Schválený rozpočet r. 2016
Příjmy daňové  celkem 93 075 93 325
Příjmy nedaňové  celkem 16 608 16 964
Příjmy kapitálové  celkem 3 246 3 350
Dotace celkem 16 800 17 164
Přijatý úvěr  20 000 20 000
P Ř Í J M Y C E L K E M  149 729 150 803
z toho příjmy běžné 126 483 127 453

příjmy 2016


V Ý D A J E v tis. Kč rozpočtové provizorium r. 2016 Schválený rozpočet r. 2016
Běžné výdaje 115 343 121 716
Kapitálové výdaje celkem 28 632 48 801
Financování (splátky jistin úvěrů) 5 754 5 739
V Ý D A J E  C E L K E M 149 729 176 255

rozpočet 2016 výdaje

Hana Němcová, vedoucí finančního odboru Městského úřadu Frýdlant


26.2.2016 11:55:48 | přečteno 561x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load