ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis do školek proběhne ve Frýdlantu 12. dubna 2016

ilustrák školka 2 kopie

V úterý 12. dubna 2016 budou ve Frýdlantu přijímány žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání dětí na školní rok 2016/2017. Žádosti lze v tento den odevzdávat v kterékoli mateřské škole spadající pod ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant od 10.00 do 16.00 hodin. Podání žádosti je správním úkonem a proto není potřeba, aby rodiče či zákonní zástupci brali dítě s sebou. Školku si můžete s ratolestí prohlédnout během dne otevřených dveří, který proběhne ve středu 6. dubna 2016 od 10.00 do 15.00 hodin na všech budovách mateřské školy. 

K podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání s sebou rodiče či zákonní zástupci musí přinést:

-vyplněnou Žádost o přijetí, která má dvě části: Žádost o přijetí a přílohu č. 1 Potvrzení lékaře o očkování dítěte (lze stáhnout zde nebo vyzvednout na ředitelství školy v ulici Purkyňova, případně vyzvednout ve všech mateřských školách v den otevřených dveří)
- občanský průkaz, kterým prokážete totožnost
- originál rodného listu dítěte, kterým prokážete totožnost dítěte (oba doklady jsou porovnávány s údaji uvedenými na Žádosti o přijetí)

Pokud budete žádat o přijetí dítěte do speciální třídy (pro děti s vadami řeči), pak s sebou přineste doporučení odborného lékaře, speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko - psychologické poradny, kde je výslovně uvedeno, že se zařazení do speciální třídy dítěti doporučuje. 

Na pořadí podaných Žádostí o přijetí nezáleží, ve správním řízení se škola řídí stanovenými kritérii!

Informační leták v pdf k přijímání žádostí o zapsání do školky najdete ikona souboru ikona souboruzde.

Zápisy do MŠ 2016 2017, obrázek se otevře v novém okně

1.3.2016 10:53:11 - aktualizováno 1.3.2016 14:26:05 | přečteno 665x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load