ENDEFRRUPLNLSPIT

V Lesní nová parkovací místa nevzniknou. Nabízené varianty místní odmítli

jednání parkoviště Lesní 3

Nová parkovací místa na panelovém sídlišti v ulici Lesní nevzniknou. To je výsledek jednání zástupců Města Frýdlant a obyvatel tohoto sídliště, které proběhlo ve středu 18. května 2016 v obřadní síni radnice. Obyvatelé sídliště totiž všechny varianty, které město nabízelo jako řešení problémů s parkováním, odmítli. Město Frýdlant tak od záměru rozšíření parkovacích ploch upouští. 

„Hledáním vhodných míst, kde by mohla vzniknout nová stání pro osobní automobily, jsme se zabývali na podnět zastupitelů i tamních občanů. Někteří z nich se na mě písemně obrátili s tím, že parkování na tomto sídlišti je velmi obtížné a parkovacích míst není dostatek. Začali jsme proto spolupracovat s předsedy společenství vlastníků jednotlivých panelových domů a hledat řešení situace,“ vysvětluje místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.

Už koncem února předsedové společenství vlastníků jednotlivých panelových domů ze sídliště Lesní a také správce Okresního stavebního bytového družstva Liberec diskutovali se zástupci města o tom, jaké jsou při úmyslu rozšířit parkovací plochy na tomto sídlišti vůbec možnosti. Přítomní se společně skláněli nad mapovými podklady, leteckými snímky i územním plánem a vytipovávali, kde by bylo možno zřídit parkoviště nebo alespoň rozšířit místa pro stání osobních automobilů.

Po jednání přicházela v úvahu následující místa:

- plocha vyvýšeného terénu před panelákem 1292 – 1294 – část, kde to umožňuje územní plán města

- plocha za panelákem 1280 – 1283, kde by na současném rovném travnatém pozemku za panelákem mohlo vzniknout nové parkoviště

- plocha u paneláku 1288-1289, kde je několik málo stávajících stání a mohlo by se zde rozšiřovat o několik míst (většímu rozšíření vadí prudký svah)

Předsedové SVJ navrhli jako další možné místo pro parkující automobily plochu, na které je v současné době umístěno dětské pískoviště.

„Město také dalo k diskuzi plochu u komunikace Bělíkova, kde by mohlo vzniknout jakési soukromé oplocené parkoviště se závorou s cca 19 místy. Uživatelé by za tato místa hradili nájemné, nebo by se částečně podíleli na vybudování parkoviště,“ doplňuje Jan Mráz z majetkosprávního odboru Městského úřadu Frýdlant.

Další setkání s předsedy společenství vlastníků a správcem OSBD proběhlo koncem dubna, kde se již vytříbily názory zúčastněných na jednotlivé varianty.

Poslední jednání ale smetlo všechny varianty a návrhy ze stolu. „Pozvaní na něj byli všichni obyvatelé sídliště a také předsedové společenství vlastníků jednotlivých bytových domů. Dorazilo ale jen zhruba 25 obyvatel a ze předsedů nikdo. Drtivá většina pak byla proti navrženým variantám. Rozhodli jsme se proto, že se tímto záměrem Město Frýdlant přestane v tuto chvíli zabývat. A to i přesto, že jsme řešení problému věnovali značné úsilí a v rozpočtu vyhradili potřebné finanční prostředky,“ uzavírá místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.
19.5.2016 9:23:31 | přečteno 1120x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load