ENDEFRRUPLNLSPIT

V Hartském lese u Frýdlantu probíhal společný lov na černou zvěř

hon 1

Dne 17. 12. 2016 uspořádali členové Mysliveckého spolku HARTA – Višňová, ve své honitbě pronajaté od Honebního společenstva Višňová, společný lov, jehož hlavním cílem bylo snížení počtu černé zvěře. Samotný společný lov byl organizován jako naháňka, na které se mohla mimo divočáků lovit i liška, psík mývalovitý, kuna lesní a kuna skalní. 

Tuto naháňku pořádají myslivci v tzv. Hartském lese každý rok. Divočáci, kteří se v době vzrostlé vegetace rádi zdržují v polních kulturách a působí na zemědělských plodinách značné škody, se na zimu přestěhují do lesa. Zde jim jako hlavní zdroj potravy slouží nejen žaludy a bukvice, ale také kaštany, kořínky, drobní hlodavci, slimáci a spousta druhů hmyzu. Bohužel v době kladení mláďat se všežraví divočáci zaměřují též na srnčata, zajíčky i ptáčata. Potravu si divočáci dokáží najít rytím, po myslivecku buchtováním. Tímto způsobem však poškozují nejen louky a pastviny, ale dokáží vyrýt i čerstvě vysázené sazenice lesních dřevin. Ke dni konání naháňky bylo v honitbě již uloveno individuálními způsoby lovu celkem 18 divočáků.

Bude-li naháňka úspěšná, záleží vždy i na přízni bohyně Diany a Sv. Huberta. O černé zvěři je známo, že je velice inteligentní a nezná hranice honiteb a tak nemusí na myslivce počkat právě v té lokalitě, ve které se naháňka koná. Pro každého mysliveckého hospodáře je důležitá i ta skutečnost, že si během naháňky ověří kondici a početnost všech druhů volně žijící zvěře, které v honitbě žijí.

V sobotu 17. 12. se na srazu v hostinci U Vohnoutů v Předláncích sešlo 54 účastníků, kteří měli v průběhu lovu, pod vedením zkušených „závodčích“, přidělena pevná stanoviště, 9 lovců – vůdců s celkem 12 ti lovecky upotřebitelnými psy a 5 honců beze zbraně. Mezi účastníky nechyběly ani 4 dámy.

Na slavnostním nástupu v duchu mysliveckých tradic, byli všichni účastníci přivítáni předsedou mysliveckého spolku Antonínem Erbanem a vedoucím společného lovu, mysliveckým hospodářem Ing. Josefem Hrdinou. Všichni byli náležitě a důrazně poučeni. Vedoucí honu apeloval především na osobní zodpovědnost každého myslivce a to nejen při manipulaci s loveckou zbraní, ale především ne bezpečnou a myslivecky vedenou střelbu.  

Lesní komplex na Hartě není sice rozlohou obsáhlý, ale jeho terén je členitý. Proto je naháňka vždy vedena jako jedna velká, myslivci obstavená leč. Honci, vedeni zkušenými myslivci, vyhnali z houštin nejen zvěř dančí, srnčí, lišky, ale nakonec i divočáky. Ačkoliv bylo v leči divočáků více, ulovili se pouze 3 kusy této rytířské zvěře. Na slavnostním výřadu, za znění loveckých signálů z borlic Tomáše Cýruse a Radima Seiferta, byla vzdána pocta nejen ulovené zvěři, ale i úspěšným lovcům. Divočáci se se svým revírem rozloučili posledním hryzem a úspěšní myslivci obdrželi od vedoucího lovu úlomek, který dle mysliveckých tradic může nosit každý úspěšný lovec až do slunce západu. Po celý den bylo jasné, ale mrazivé počasí a tak se po výřadu všichni rádi odebrali do tepla hostince na tzv. poslední leč. Zde byly probrány nejen zážitky čerstvé z dnešního dne, ale i mysliveckou latinou řádně vylepšené zážitky minulé.  

Touto společnou naháňkou se členové Mysliveckého spolku Harta-Višňová rozloučili se sezonou společných lovů v roce 2016.

Josef Hrdina
Myslivecký spolek HARTA-Višňová

naháňka Harta 2016

hon 1

hon 1

 
hon 3

hon 3

 
hon 4

hon 4

 
hon 5

hon 5

 
hon 6

hon 6

 
hon 7

hon 7

 
hon 8

hon 8

 
hon 9

hon 9

 
hon 10

hon 10

 
hon 11

hon 11

 
hon 12

hon 12

 
hon 13

hon 13

 
hon 14

hon 14

 
hon 15

hon 15

 
hon 20

hon 20

 
hon 21

hon 21

 
hon 22

hon 22

 
hon 23

hon 23

 
hon 24

hon 24

 
hon 25

hon 25

 
 
19.12.2016 8:34:25 | přečteno 2832x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load