ENDEFRRUPLNLSPIT

V Bělíkově ulici se čekají dopravní komplikace. Respektujte pravidla!

Bělíkova ulice

Kvůli nezbytné rekonstrukci sociálních zařízení v základní škole v ulici Husova probíhá od pondělí 16. května 2016 výuka dětí z této školy v základní škole v ulici Bělíkova. S tímto přesunem žáků, který bude trvat až do konce školního roku 2015/2016, souvisí také předpokládané zhuštění dopravy před školou v Bělíkově ulici. Město Frýdlant proto žádá všechny řidiče a také rodiče, kteří budou ráno přivážet své děti do školy a školky v Bělíkově ulici a později je také vyzvedávat, aby důrazně dodržovali zákaz stání v této ulici. Tolerováno bude pouze krátké zastavení pro vystoupení nebo nastoupení dětí z auta a do auta. 

V případě, že budou rodiče chtít své dítě do školy doprovázet, žádáme o využití parkovacích ploch v ulici Družstevní, Lesní, Březová nebo Bezručova. Počítejte v tomto případě raději vždy s časovou rezervou, během které budete moci do školy dojít včas i z parkoviště.

Hlavní komunikace v Bělíkově ulici musí zůstat průjezdná pro linkový autobus v obou směrech. Na zachování průjezdnosti ulice Bělíkova bude ve zvýšené míře dohlížet městská i státní policie.

Parkovat nebude možno od pondělí 16. května 2016 ani v areálu školy v Bělíkově ulici, na což  byli až dosud rodiče zvyklí.

Město Frýdlant se rodičům a řidičům omlouvá za případně komplikace a děkuje za pochopení.

Každý řidič ví, že:

Zastavit znamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu (§ 2 písm. o) zák. č. 361/2000 Sb.)

Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy (§ 25 odst. 3 zák. č 361/2000 Sb.)

Řidič nesmí zastavit a stát mj.:

- na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty a ve vzdálenosti kratší než 5 m před nimi (§ 27 odst. 1 písm. c) zák. č. 361/2000 Sb.)

- na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní; tento zákaz neplatí v obci na křižovatce tvaru "T" na protější straně vyúsťující pozemní komunikace (§ 27 odst. 1 písm. d) zák. č. 361/2000 Sb.)

Město Frýdlant

12.5.2016 10:59:33 | přečteno 952x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load