ENDEFRRUPLNLSPIT

Upozornění pro vlastníky silničních vozidel vyřazených z provozu po 1. 7. 2013

vykřičník

Vlastníte-li vozidlo, které je více než 12 měsíců vyřazeno z provozu (dříve dočasné vyřazení, depozit), jste povinen dle § 12 odst. 4 zákona č. 56/2001Sb. bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností adresu místa, kde je vyřazené vozidlo umístěno a účel jeho využití. 

V případě, že tak neučiníte, dopouštíte se přestupku, za který lze uložit pokutu až do výše 50.000,- Kč.

Pro splnění této povinnosti je zapotřebí dostavit se na městský úřad – registr vozidel s platným dokladem totožnosti a velkým technickým průkazem. Za správní poplatek 50,- Kč bude adresa  a účel využití do centrálního registru vozidel zapsána a vlastník vozidla si danou povinnost tímto splní.

Registr vozidel, MěÚ Frýdlant

21.3.2016 8:07:52 | přečteno 490x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load