ENDEFRRUPLNLSPIT

Socha Piety ze Špitálku je součástí liberecké výstavy o Karlu IV.

Panna Marie

Socha Piety, která běžně zdobí kapli v městském muzeu Špitálek ve Frýdlantě, dočasně změnila místo. Stala se totiž jedním z exponátů nové výstavy o Karlu IV., kterou připravila Oblastní galerie v Liberci v budově Lázní. Výstava se jmenuje Karel IV. na zakázané stezce a přístupná je až do 27. listopadu. 

Výstavu galerie uspořádala u příležitosti 700. výročí narození Karla IV. a soustředila se v ní na umění mezi Lucemburky a Jagellonci v oblasti dnešního Liberecka a Horní Lužice. "Poprvé v historii prezentujeme umělecká díla z období vrcholného středověku z regionu severních Čech a Horní Lužice. Pro Lucemburky a Jagellonce strategicky významné území je pro tento výstavní projekt vymezené na východě řekou Jizerou a na západě kupeckou cestou vedoucí přes Mimoň a Zákupy do Žitavy. Tato oblast byla protkána řadou obchodních a správních stezek, podél nichž byly již za Přemyslovců stavěny hrady a kláštery, jež i později sloužily k upevnění moci světské i duchovní, královské i vrchnostenské," píše se na webu Oblastní galerie Liberec. 

Výstava ukazuje díla s úzkou vazbou k regionu, která byla ve své době součástí sakrálních interiérů a je možné je místně určit a datovat do 14., 15. a 16. století. U řady prací však jejich původ a stáří jen odhadujeme, neboť o nich neexistují žádné dobové písemné zmínky a doloženy jsou až v novověku. Prezentována jsou díla jak v odborných kruzích již známá, tak neznámá, zcela nově určená a datovaná, spadající do doby vlády krále a císaře Karla IV. a jejího širšího dosahu. Výběr je omezen stavem a reálnou dostupností exponátů. Některé čekají na restaurování, jiné není možné transportovat nebo zapůjčit. Představený výběr je dílčí sondou a krokem vedoucím k dalšímu zpracování umělecko-historicky velmi cenného souboru gotického umění, jehož pojítkem je sledovaný region.

Galerie Lázně je otevřena denně kromě pondělí od 10:00 do 17:00, ve čtvrtek do 19:00 hodin. Ve čtvrtek je také vstup zdarma. Využít můžete také možnosti komentované prohlídky výstavy. Ty jsou naplánované na 20. 10., 10. 11. v 10:30 a 17:00 hodin a na neděle 23. 10., 20. 11. vždy od 15:00 hodin. 

15.9.2016 9:35:04 | přečteno 699x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load