ENDEFRRUPLNLSPIT

Podzámčí má ve Frýdlantu zkrášlit nová naučná stezka

Další atraktivní místo pro trávení volného času vznikne ve Frýdlantu v areálu takzvaného Podzámčí. Jde o naučnou stezku v prostoru přírodní rezervace Křížový vrch, která počítá s informačními tabulemi i dvěma novými odpočinkovými místy s vyhlídkou na hrad a zámek. Vznik stezky umožní česko-polský projekt nazvaný „Společně objevujeme přírodu a historii na naučných stezkách Frýdlantu a Lubaně“.

Chceme lidem ukázat, že Podzámčí má své kouzlo a svou historii. A že stojí při návštěvě Frýdlantu za to nejen státní hrad a zámek, ale že má smysl sejít i dolů. Věřím, že naučná stezka s osmi zastaveními a vyhlídkou na dominantu města turisty i místní zaujme. Ostatně zpřístupní lokalitu, která je dnes pozapomenutá, přestože má svůj nesporný půvab,“ říká starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

Naučná stezka bude dlouhá necelý 1 kilometr. „Půjde o tři čtvrtě metru širokou zpevněnou cestu, tvořenou z části z původních kamenů a doplněnou štěrkem. Součástí stezky bude přemostění přes mokřady, počítá se také se dvěma odpočinkovými místy s vyhlídkou na hrad a zámek Frýdlant a dvěma kamennými průchody. Ještě upřesním trasu - stezka povede od tenisových kurtů a naváže na Křížovou cestu, která se bude v rámci jiného projektu v příštím roce také obnovovat,“ vysvětluje Milan Kysela z investičního oddělení městského úřadu Frýdlant. Po celé délce trasy budou osázeny informační tabule, které přiblíží místní faunu, flóru, geologii a zmíněno bude i železniční neštěstí, která se zde před lety stalo.

Partnerem Frýdlantu je v projektu polské město Lubaň, které bude revitalizovat naučnou stezku propojující město s přírodním parkem na Kamienne Gore a vybuduje novou stezku v údolí Gozdnicy.

Naučné stezky získají po vybudování a obnově své propagační materiály, aby se povědomí o nových turistických cílech dostalo mezi širokou veřejnost. Plánována je také fotografická soutěž a publikace.

Předpokládané náklady projektu jsou 60 tisíc eur, projekt je podán do Fondu mikroprojektů v Euroregionu Nisa, v rámci projektu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014 – 2020.

Registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0000394

 Ukončení projektu je stanoveno k 30. 9. 2017.

logo naučná stezka


 
14.12.2016 11:14:40 - aktualizováno 9.2.2017 12:46:27 | přečteno 1014x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load