ENDEFRRUPLNLSPIT

Na Frýdlantsku hrozí reálně kůrovcová kalamita. Týká se i smrků v zahradách!

kůrovec larvy

Z důvodu loňského extrémního teplého a suchého počasí hrozí také na Frýdlantsku kůrovcová kalamita, hlavně na smrku ztepilém. Kůrovci jsou škůdci, jejichž vývoj probíhá pod kůrou stromů a svým působením velmi často zahubí nejenom strom, ale celé lesní porosty.  Napadají nejenom smrky v lesích, ale i smrky rostoucí mimo les, v zahradách, parcích, ve volné krajině. Pokud jste vlastníci lesa nebo máte na své zahradě smrk, čtěte následující řádky pozorně!

Jak poznám, že strom je napadený kůrovcem?

V první fázi kůrovec vyhlodá dírku v kůře stromu a naklade vajíčka. Napadení se pozná podle dírek v kůře stromu a hromádek hnědých „drtinek“ (drobných pilin tvořených kůrou), u ležících stromů je najdeme na kůře v hromádkách, u stojících stromů jsou často dírky ve výšce a drtinky jsou u paty stojícího stromu.

kůrovec drtinky

 Na kůře se nacházejí zásmolky, jak se strom snaží s pomocí pryskyřice ubránit napadení škůdci. 

Po vyříznutí „okýnka“ do kůry stromu můžeme pozorovat larvy kůrovců.

kůrovec larvy

Později nastávají mnohem zřetelnější změny, strom hyne, jehličí žloutne a opadává, opadávají i celé kusy kůry. V této fázi už kůrovec vylétl a napadl okolní stromy.

kůrovec mrtvý smrk

Informace pro majitele smrků v zahradách:

Kdo mi poradí, jestli je strom opravdu napaden?

Pokud si nejste jisti, kontaktujte Městský úřad Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, státní správa lesa, Ing. Hana Kučerová, 482 464 026, budova B Městského úřadu, kancelář 23, hana.kucerova@mu-frydlant.cz. Popřípadě kontaktujte kohokoliv z kolegů lesníků, jistě vám rádi poradí, je to i v jejich zájmu. Kůrovci namnožení na vaší zahradě znovu napadnou stromy v lese, který mají ve své péči.

Jak se můžu bránit?

Bohužel pro váš smrk už není záchrana. Teď je tím nejdůležitějším včasné pokácení napadených stromů a asanace - likvidace škůdce. Kůrovce vyvíjející se pod kůrou můžeme odkorněním na plachtu a spálením nebo odkorněním frézovacím adaptérem na motorovou pilu zahubit. Dále můžete provést chemickou asanaci postřikem vhodným insekticidním přípravkem.

Musím to vůbec dělat?!

Ze zákona o lesích si každý musí počínat tak, aby nedocházelo k ohrožování nebo poškozování lesů, tedy pokud se objeví kalamitní škůdce, jako jsou kůrovci na stromech rostoucích mimo les, je vaší povinností včas a účinně zasáhnout.
Pokud objevíte znaky napadení na stromech jiných vlastníků a na vaše upozornění nereaguje, oznamte toto orgánu státní správy lesů.

Informace pro vlastníky lesa:

Kdo mi poradí?

Počítá se s tím, že většina drobných vlastníků lesa nemá lesnické vzdělání. Proto je ustanoven odborný lesní hospodář, zkušený lesník s dlouholetou praxí, který vám poskytne odbornou radu ohledně vašeho lesa. Pokud jste si nezvolili svého odborného lesního hospodáře, je vám k dispozici odborný lesní hospodář pověřený pro vlastníky v katastrech obcí v působnosti ORP Frýdlant. Pro informaci kontaktujte Městský úřad Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, státní správa lesa, Ing. Hana Kučerová, 482 464 026. Zde taky můžete získat informační letáky.

Jak se můžu bránit?

Lesnická praxe vyvinula postupy, jak se přemnožení kůrovců bránit. Tím nejdůležitějším je včasné pokácení napadených stromů a asanace škůdce. Kůrovce vyvíjející se pod kůrou můžeme asanovat včasným odvozem a zpracováním dřeva na pile, popř. mechanickým odkorněním  na plachtu a spálením nebo odkorněním frézovacím adaptérem na motorovou pilu. Dále můžete provést chemickou asanaci postřikem vhodným schváleným přípravkem na ochranu, vždy s přimíchaným barvivem. Nařízení obce s rozšířenou působností Frýdlant č. 1/2016 o opatřeních k ochraně lesa podrobně specifikuje zákonné termíny a vhodné postupy asanace dříví. Nařízení obce si můžete přečíst ikona souboruzde.

Co po odvozu napadených stromů?

Další postupy boje s kůrovcem jsou umístění lapačů s feromonem, který kůrovce naláká a zachytí. Popřípadě se umístí lapáky, což jsou pokácené smrky, úmyslně zanechané v porostu, které se pečlivě hlídají a ve správnou chvíli dojde k mechanické či chemické likvidaci kůrovců. O všem vás podrobně informuje odborný lesní hospodář.

Můžu zasáhnout preventivně?

Prevencí napadení kůrovci je odstraňování stromů atraktivních pro vývoj kůrovců z lesa. Tedy vývraty a polomy a atraktivní těžební zbytky je nutno včas odstranit. Je to vaše zákonná povinnost.

Musím to vůbec dělat?!

Každý vlastník lesa musí dle zákona o lesích provádět taková opatření, aby zabránil působení škodlivých činitelů, to znamená, že musí hlídat svůj les, preventivně bránit jejich vývoji a šíření a v případě vzniku škod provést taková opatření, která zabrání dalšímu šíření škůdce a vzniku dalších škod. Vaše zákonné povinnosti shrnuje Nařízení obce s rozšířenou působností Frýdlant č. 1/2016 o opatřeních k ochraně lesa. Přečíst si můžete ikona souboruzde

Opatření proti kůrovci jsou nákladná!

Krajský úřad nabízí dotaci na využití lapáků, můžete o ni požádat dle pokynů na http://zivotni-prostredi.kraj-lbc.cz/lesni-hospodarstvi.

Jak mi v boji s kůrovcem pomůže Nařízení obce Frýdlant?

Toto nařízení mění lhůty z lesního zákona. Můžete po nahlášení těžeb stromů napadených kůrovcem hned těžit.

Ing. Hana Kučerová, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Frýdlant 
Foto: 2x Ing. Jiří Pospíšil, Ing. Jiří Smejkal

3.5.2016 9:41:29 | přečteno 2826x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load