ENDEFRRUPLNLSPIT

Město Frýdlant navýšilo dotační program o půl milionu korun, podpořilo 34 žádostí

IMG 3986

V letošním roce opět mohly spolky (např. organizace, nadace a spolky atd.) požádat o neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Města Frýdlant v dotačním programu pro rok 2016. Celkem bylo podáno 43 žádostí. Pro velký zájem o tento dotační program po projednání Radou města byla částka rozpočtovým opatřením ještě navýšena a to o 500.000 korun. Kladně bylo nakonec vyhověno 34 žádostem, mezi které se rozdělilo celkem 1.077.068 korun. 

Dle jednotlivých programů:

- v programu 1.1 na podporu veřejně prospěšných neziskových organizací bylo vyhověno 13 žádostem a rozděleno 527.300 korun
- v programu 1.2 na podporu jednotlivců a malých skupin bylo vyhověno 1 žádosti a přiděleno 46.268 korun
- v programu 1.3 na podporu veřejně prospěšných aktivit bylo vyhověno 16 žádostem a rozděleno 344.270 korun
- v programu 1.4 na podporu v sociální oblasti bylo vyhověno 4 žádostem a rozděleno 159.230 korun

K 3. srpnu 2016 byla na základě podepsaných veřejnoprávních smluv převedena většina dotací na účty žadatelů, následně každého ještě čeká přidělenou dotaci řádně v termínu vyúčtovat.

1) Příjemci dotace, kteří již akci (projekt) realizovali, předloží konečné vyúčtování dotace do 30-ti dnů po podpisu smlouvy
2) Příjemci dotace, kteří teprve projekt realizují, a jejich projekt probíhá, předloží konečné vyúčtování dotace do 30-ti dnů po skončení akce, nejpozději však do 15. 1. 2017

V případě nedodržení termínů, nebo nedodání konečného vyúčtování projektu hrozí příjemcům, že budou muset přidělenou dotaci vracet.

Formulář ke stažení zde.

Jitka Rožková
finanční odbor Městského úřadu Frýdlant
8.8.2016 9:12:13 | přečteno 689x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load