ENDEFRRUPLNLSPIT

Lužická ulice projde letos kompletní rekonstrukcí – podívejte se na chystané uzavírky

Lužická květen začátek

Prioritou číslo jedna je letos ve Frýdlantu v oblasti údržby a obnovy městských komunikací kompletní rekonstrukce Lužické ulice. Zhruba 450 metrů dlouhý úsek vedoucí od nemocnice ke gymnáziu představuje pro Město Frýdlant investici 22 milionů korun s DPH. 

„Lužická ulice si už generální opravu zaslouží, její stav je opravdu špatný. Dočká se rekonstrukce vodovodu a jednotné kanalizace, vybudování dešťové kanalizace s napojením do místní vodoteče Řasnice, práce budou probíhat i na přeložkách inženýrských sítí. Samozřejmě dojde i na novou skladbu vozovky i s podklady a nové asfaltové kryty včetně chodníkových těles,“ vypočítává starosta Frýdlantu Dan Ramzer, který má investiční akce města ve své kompetenci. V ulici vzniknou také nová místa pro parkování podél komunikace a dvě nová větší parkoviště a vysazena bude zeleň, která nahradí tu původní. „Zapomenout nesmím ani na fakt, že v Lužické se během její rekonstrukce počítá také s obnovou veřejného osvětlení. Tu ovšem provede správce veřejného osvětlení, společnost Eltodo, jako samostatnou zakázku,“ doplňuje starosta.

Obnova Lužické ulice začne 9. května přípravnými pracemi, které ale významnější komplikace v dopravě nepřinesou. Budou probíhat za plného silničního provozu, bez nutnosti úplných uzavírek ulice Lužická. Půjde o kácení zeleně, frézování, začne se s dešťovou kanalizací pod objektem gymnázia. Jediná uzavírka se bude týkat pěší cesty od gymnázia k potoku Řasnice, která bude kvůli pracem na dešťové kanalizaci zcela uzavřena. Přípravné práce jsou naplánovány až do 5. června.

Nutné uzavírky pak začnou v ulici Lužická v červnu. Jejich harmonogram je následující:

1. fáze – od 6. června do cca 18. června 2016 – uzavírka křižovatky ulic Březinova, Mládeže a Lužická

2. fáze – od 13. června do cca 31. července 2016 – uzavírka úseku od křižovatky s ulicí Březinova ke křižovatce s ulicí Na Nivě

3. fáze – od 1. srpna do cca 25. září 2016 – uzavírka úseku od křižovatky s ulicí Na Nivě ke křižovatce s ulicí U Nemocnice

4. fáze – od 26. září do cca 16. prosince 2016 – uzavírka úseku od křižovatky s ulicí U Nemocnice až po hlavní vchod k nemocnici

5. fáze – v roce 2017 – úsek kolem nemocnice

Lužická   mapa uzavírek

Termíny jednotlivých fází jsou orientační a mohou se v průběhu stavby změnit z důvodů klimatických podmínek nebo součinnosti s ostatními dodavateli stavby.

V případě odstávek vody budou obyvatelé Lužické ulice i jejího bezprostředního okolí o této skutečnosti včas informováni. Jednat se bude především o dobu potřebnou k přepojování na nový vodovodní řad.

Odstávky plynu budou po dobu rekonstrukce plně v kompetenci RWE, neboť rekonstrukce plynovodu je samostatnou stavbou RWE a také informovanost občanů je v tomto případě v jejich režii.

Veškeré dotazy ohledně rekonstrukce můžete směřovat na investiční oddělení Městského úřadu Frýdlant, přízemí budovy radnice, dvorní přístavbu. Obracet se můžete na Bc. Zdenu Ubiasovou – 482 464 018 nebo Kateřinu Korečkovou – 482 464 010.

Město Frýdlant předem děkuje za pochopení během průběhu rekonstrukce ulice Lužické a žádá o trpělivost během dopravních omezení, které si stavba vyžádá.

Zároveň důrazně žádáme řidiče především v oblasti sídlišť, aby dodržovali pravidla parkování, především pak aby zachovávali minimální průjezdnou šíři vozovky pro případný zásah hasičů, záchranné služby, ale i pro bezproblémové zajištění svozu odpadů a podobně. Mimo pozemních komunikací v dané lokalitě nebude možné zaparkovat ani v ulicích Nerudova, V Úvoze (horní část) a Husova. Tyto komunikace budou využívány jako objízdná trasa. Na zachování průjezdnosti bude v průběhu stavby ve zvýšené míře dohlížet městská i státní policie. Prosíme řidiče, aby respektovali dopravní značení a vyhnuli se tak případným sankcím.

 „Součástí zakázky na obnovu Lužické ulice je také oprava sousední ulice V Úvoze. Je to především proto, že jsme chtěli ve výběrovém řízení dosáhnout co nejnižší ceny obou rekonstrukcí,“ vysvětluje místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.

Opravy se konkrétně dočká spodní část ulice V Úvoze. „Práce na této ulici začnou 6. června a realizace je 5 měsíců. I v ulici V Úvoze dojde na rekonstrukci vodovodu, včetně výměny kašnového vodovodu, dále pak na obnovu jednotné kanalizace a výstavbu kanalizace dešťové,“ vypočítává vedoucí investičního oddělení Městského úřadu Frýdlant Bc. Zdena Ubiasová. Kromě toho jsou v ulici V Úvoze v plánu i přeložky inženýrských sítí, plynovodu a ulice dostane nový povrch. Počítá se také s rekonstrukcí parkovacích ploch. Práce budou probíhat na 200 metrech, zbytek ulice je již opravený.  Přijdou na zhruba 5,5 milionů korun s DPH.

Uzavírka spodní části ulice V Úvoze – od 6. 6. 2016 do cca 6. 11. 2016.

I tady je termín orientační a může se v průběhu stavby například z důvodů klimatických podmínek změnit. 

9.5.2016 12:31:14 | přečteno 1228x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load