ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace pro obyvatele a podnikatele v centru města

vykřičník

Dne 11. 6. 2016 proběhne ve Frýdlantu na náměstí T. G. Masaryka kulturní akce „Frýdlant se baví“, kterou pořádá město Frýdlant. Akce přináší pro obyvatele a podnikatele omezení, která by mohla způsobovat nepříjemnosti. Těmto nepříjemnostem bychom rádi předešli, a proto jsme pro Vás připravili následující informace.

DŮLEŽITÉ

  • vstup na akci bude zpoplatněn 100,- Kč za osobu
  • v sobotu po celý den bude centrum města uzavřeno pro automobily
  • budou vydávány NÁRAMKOVÉ VSTUPENKY, umožňující rychlejší kontrolu a odbavení u vchodu do placené zóny města. Vstupenky jsou vyrobeny z odolného materiálu, který umožňuje bezproblémové používání.
  • občané vnitřního města i pracující (v uzávěře) v den akce v prostoru záboru veřejného prostranství se musí prokázat vstupenkou při průchodu kontrolními místy

ZÁBOR VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ a VSTUPNÉ NA AKCI

Vstupné je vybíráno na území centra města v těchto ulicích: část ulice Sv. Čecha, část ul. Míru, náměstí T. G. Masaryka.

VSTUPNÉ DO MĚSTA pro obyvatele centra města

Pro Vás, kteří máte trvalé bydliště na území tohoto záboru veřejného prostranství, jsme připravili volné vstupenky, které si po předložení občanského průkazu můžete vyzvednout na Městském informačním centru od 3. do 9. června. Jako podklad pro vydání volných vstupenek používáme výstup z evidence obyvatel (pouze jména a adresy) dle trvalého bydliště. U občanů bydlících v placené zóně v objektech čp. 3 a čp. 4 je podkladem platná nájemní smlouva – údaje má k dispozici MIC (občané ji nepředkládají). Proto ti, kteří nemají trvalé bydliště v místech záboru a trvale bydlící cizinci, volné vstupenky neobdrží. Občané s trvalým pobytem na ohlašovně rovněž volné vstupenky neobdrží. Vstupenku je nutno nosit v sobotu, kdy je vybíráno vstupné na akci.

VSTUPNÉ DO MĚSTA pro podnikatele a jejich zaměstnance s provozovnou v centru města  

Pro Vás, kteří máte provozovnu na území tohoto záboru, jsme připravili jako při jiných akcích volné neprodejné vstupenky pro zaměstnance, kteří budou v den akce v zaměstnání. Tuto vstupenku je nutno nosit v sobotu, kdy je vybíráno vstupné na akci. Vstupenky si můžete vyzvednout od 3. do 9. června na Městském informačním centru. Vzhledem k nutnosti průkazné evidence požadujeme potvrzený jmenný seznam zaměstnanců, kteří jsou v pracovně právním vztahu a budou v den akce v zaměstnání. Seznam se předloží na Městském informačním centru před vyzvednutím vstupenek.

PARKOVÁNÍ A VJEZD DO MĚSTA

Centrum města bude uzavřeno pro vjezd motorových vozidel v sobotu 11.6. od 5.00 do 24.00 hodin. Provozovatele prodejen žádáme, aby si zásobování zajistili v pátek 10.6.. Žádáme Vás, abyste v době slavností neparkovali svá vozidla v uzavírce. Doporučujeme Vám proto využít k parkování parkoviště mimo centrum města.

Seznam čísel popisných budov, která budou v záboru veřejného prostranství s nutností používat náramkovou vstupenku, která bude dle výše uvedených pravidel poskytnuta zdarma:

2, 3, 4, 32, 72, 73, 74, 91, 92, 93, 94, 95, 99, 102, 103, 104, 105, 107, 1385


Za pořadatele    
Bc. Martina Černá, vedoucí odboru majetkosprávního Městského úřadu Frýdlant
telefon: 725 752 809
e-mail: martina.cerna@mu-frydlant.cz

kontakt na Městské informační centrum: 482 464 013

3.6.2016 11:24:34 | přečteno 571x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load