ENDEFRRUPLNLSPIT

Důležitá novinka na Městském úřadu Frýdlant - poradenské dny

Městský úřad Frýdlant, odbor sociálních věcí, ve spolupráci s Úřadem práce ČR, kontaktním pracovištěm Frýdlant, pořádá od prosince 2015 tzv. poradenské dny. Cílem tohoto projektu je propojení sociální práce na městském úřadu s agendou úřadu práce.

Uchazeči o zaměstnání, kteří jsou současně příjemci dávek pomoci v hmotné nouzi, obdrží doporučení k účasti na těchto poradenských dnech, kdy se tato aktivita stává součástí jejich Individuálního akčního plánu. Každý vytipovaný klient se zúčastní třech schůzek na Městském úřadu Frýdlant, jejichž výstupem je seznámení s informacemi o trhu práce, zpravováním životopisu, motivačního dopisu a v neposlední řadě také s pracovně právním minimem.

Dalším postupem je propojení navazující další spolupráce se sociálními pracovníky Městského úřadu Frýdlant, odboru sociálních věcí. Pokud klient souhlasí, je s ním projednána jeho sociální situace a jsou mu nabídnuty možnosti, které mohou vést k předcházení sociálního vyloučení či řešení jeho nepříznivé sociální situace. Jedná se zejména o oblast zaměstnání, bydlení, problematiky závislostí, dluhových problémů, vzdělanosti.

Bc. Lucie Andršová, vedoucí odboru sociálních věcí 

23.3.2016 12:45:52 | přečteno 1476x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load