ENDEFRRUPLNLSPIT

Bezpečnostní rada Města Frýdlant se zabývala zvýšeným nárůstem kamionové dopravy

kamion

Citelné navýšení kamionové dopravy na silnici I/13 v úseku od Krásné Studánky po Habartice bylo hlavním bodem mimořádného jednání Bezpečnostní rady Města Frýdlant. Členové bezpečnostní rady i pozvaní hosté, mezi kterými byli starostové dotčených obcí a také zástupci policie, celní správy, zdravotnické záchranné služby či frýdlantské nemocnice, hledali řešení, jak na přetížené komunikaci docílit co největší bezpečnosti provozu a také jak zajistit v případě mimořádných událostí na trase například převoz pacientů z Frýdlantského výběžku do nemocnice v Liberci.

K nárůstu kamionové dopravy na silnici I/13 v úseku Krásná Studánka – Habartice došlo v důsledku opravy mostu před polskou Bogatyniou ve směru od Hrádku nad Nisou. Řidiči kamionů kvůli opravě začali využívat objízdných tras a jednou z nich je i trasa po silnici I/13 k hraničnímu přechodu v Habarticích. „Ze strany Polska došlo k uvolnění průjezdu vozidel nad 12 tun přes hraniční přechod Habartice. Nám nezbývá než doufat, že Poláci po skončení oprav dopravní značky omezující tonáž ve směru na Habartice opět vrátí. Nicméně je to plně v jejich kompetenci,“ uvedl během jednání bezpečnostní rady ředitel Ředitelství silnic a dálnic Ing. Josef Jeníček (ŘSD).

Předseda Bezpečnostní rady Města Frýdlant a starosta města Dan Ramzer se proto ve spolupráci s ŘSD a Krajským úřadem Libereckého kraje bude snažit zjistit, zda uvolnění průjezdu vozidel nad 12 tun zůstane i po skončení oprav mostu, tedy po posledním listopadu. „Odborníci nám potvrdili, že řidičům kamionů se tato trasa přes Frýdlant na Habartice líbí a pokud nebudou značky znovu navráceny, budou ji využívat i po otevření původní trasy. A to pro nás není dobrá zpráva. Zatížení kamiony je totiž na Frýdlantsku v posledních měsících obrovské a přináší řadu problémů,“ řekl.

Situaci na trase, především v problematickém Albrechtickém kopci, se snaží mírnit policie i ŘSD. „Přijali jsme tu už některá opatření ke zvýšení bezpečnosti. Například okraje komunikací v některých zatáčkách byly osazeny svodidlem, došlo také ke zdrsnění některých zatáček speciálním nástřikem, který je optický a má i hlukový efekt. Připravuje se také prořezání náletů a stromů v místech, které jsou nepřehledné,“ doplňuje Ing. Josef Jeníček. K větší bezpečnosti na trase přispívají také častější hlídky dopravní policie, která se zaměřuje nejen na dodržování rychlosti, ale i na zamezení jízdy na červenou na semaforech v Mníšku. 

Bezpečnostní rada Města Frýdlant vzala v souvislosti s velkým počtem kamionů na silnici I/13 v potaz také možné krizové situace a hledala jejich řešení. „Jednáme s Policií ČR o tom, že by byl v případě krizové situace operativně v co nejkratší době zakázán vjezd kamionům z obou stran Albrechtického kopce. Ve směru od Liberce už od kruhového objezdu v Krásné Studánce. Tak, aby se komunikace neucpávala,“ podotkl Dan Ramzer. K tomuto kroku by mohlo být přistoupeno například při namrzání Albrechtického kopce nebo při sněhové kalamitě. Podobně to funguje i u druhé přístupové cesty na Frýdlantsko přes Oldřichovské sedlo.

Na bezpečnostní radě se pak řešily i krizové stavy, které by nastaly v případě zablokování obou příjezdových tras na Frýdlantsko. Tedy Albrechtického kopce i cesty z Raspenavy přes Oldřichovské sedlo. „Musíme mít jasně definováno, kudy by v takovém případě sanitky vozili pacienty z Frýdlantského výběžku do Liberce. Připravena je alternativa, že by mohli být v tomto krizovém stavu pacienti převáženi přes Polsko, tedy Bogatyniu a Hrádek nad Nisou,“ uvedl Dan Ramzer. Pokud by ani tato varianta nebyla kvůli nějaké mimořádné události, jakou byla například v roce 2010 povodeň, možná, převezme starost o pacienty v akutním stavu frýdlantská nemocnice. „Ta je dle svého vyjádření připravena přijímat pacienty v pracovní době okamžitě, a pokud by tato krizová situace nastala v době mimo běžnou pracovní dobu, tak do půl hodiny, po aktivování krizového štábu,“ dodal Dan Ramzer.

Mimoto se bezpečnostní rada také zabývala místy, které jsou na této trase vhodné k vážení kamionů, aby se eliminoval počet přetížených kamionů. Jediné takové místo je na trase ve Frýdlantě, ale mimo hlavní tah, pod zámkem na silnici ke školnímu statku. Proto se připravuje vznik nového přímo na trase a to v obci Habartice. 

24.8.2016 9:04:42 | přečteno 2337x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load