ENDEFRRUPLNLSPIT

Některým průkazům mimořádných výhod končí platnost. Dojděte si je vyměnit

K poslednímu prosinci 2015 končí držitelům platnost průkazů mimořádných výhod vydávaných do konce roku 2011 a dočasných průkazů osob se zdravotním postižením. Tady končí platnost průkazům vydaným v letech 2012 a 2013 (průkazy TP, ZTP, ZTP/P). Nezapomeňte si je proto včas vyměnit. Pokud to uděláte nyní, vyhnete se před koncem roku očekávaným frontám. 

Co je třeba vzít s sebou?

- platný průkaz totožnosti

- průkaz mimořádných výhod nebo dočasný průkaz OZP

- žádost o přechod nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením

- 1 x fotografii průkazového formátu, velikosti 3,5 cm x 4,5 cm

K vyřízení výměny průkazu osoby se zdravotním postižením je nutné, aby se klient dostavil na úřad práce osobně.

Pokud si klient do konce roku 2015 nepožádá o přechod nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením, nárok na průkaz mu zaniká,  a  poté bude nutné podat novou žádost a požádat o posouzení zdravotního stavu LPS OSSZ.

Příspěvek na mobilitu, který byl přiznán v letech 2012-2013 končí dnem 31. 12. 2015. Od listopadu 2015 si držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P, kteří se opakovaně v kalendářním měsíci za úhradu dopravují nebo jsou dopravováni, mohou požádat o příspěvek na mobilitu.

Klienti, kteří si žádali o příspěvek na mobilitu od ledna 2014, o něj znovu žádat nemusí. 

7.8.2015 12:11:37 | přečteno 626x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load