ENDEFRRUPLNLSPIT

Město Frýdlant vydalo nový územní plán

logo územní plán

Zastupitelstvo města Frýdlant vydalo na svém 7. veřejném zasedání dne 26. 8. 2015 usnesením č. 99/2015 nový ÚZEMNÍ PLÁN FRÝDLANT. 

Územní plán, jak jsme vás již nedávno informovali, byl vydán formou Opatření obecné povahy. Veřejná vyhláška oznamující jeho vydání, byla vyvěšena ke dni 3. 9. 2015 na úřední desce Městského úřadu Frýdlant, a současně byla zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední desce města Frýdlant, umístěné na internetové adrese: https://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/uredni-deska/

Do dokumentu ÚZEMNÍ PLÁN FRÝDLANT, stejně jako do dokumentu Opatření obecné povahy č. 1/2015 - Územní plán Frýdlant a jeho odůvodnění, může každý nahlédnout u Úřadu územního plánování, tj. na Městském úřadu Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, na adrese: nám. T. G. Masaryka 37, 464 13 Frýdlant, nebo v elektronické podobě na internetových stránkách: https://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/podpora-podnikani/uzemni-planovani/uzemni-plan-frydlant.html

Platnost nového ÚZEMNÍHO PLÁNU FRÝDLANT bude z hlediska zákonných ustanovení stanovena k datu 21. 9. 2015.


Simona Stočková
Úřad územního plánování

odbor stavebního úřadu a životního prostředí

logo územní plán   logová řada
11.9.2015 | přečteno 691x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load