ENDEFRRUPLNLSPIT

Město Frýdlant jedná s nemocnicí o prodloužení nájemní smlouvy

nemocnice Frýdlant bez lidí

Město Frýdlant přistoupilo během červnového zasedání zastupitelstva na návrh Nemocnice Frýdlant, s.r.o. o vyjednávání nové nájemní smlouvy. Zabývat se jí má v první fázi, na základě usnesení zastupitelstva, rada města. 

„Společnost Nemocnice Frýdlant, s.r.o. bude během prázdnin připomínkovat námi předložený návrh nájemní smlouvy, kterou pro město Frýdlant vypracovala Advokátní kancelář Millner, Stehlík, Zapotil z Prahy a připomínkovala poradenská firma VGD,“ nastínil průběh jednání o nové smlouvě starosta Frýdlantu Dan Ramzer. Podle něj se město snaží novou nájemní smlouvu vyjednat s nemocnicí už od roku 2008. „Tenkrát jsme jednali ještě se starým managementem, který tomu příliš nakloněn nebyl. Dnes to vypadá nadějně,“ podotkl starosta. Základní vyjednávací formát nové nájemní smlouvy je na 35 let s pětiletou opcí, přičemž opce dává možnost dalšího, tady pětiletého, trvání nebo prodloužení smluvního vztahu za jasně definovaných podmínek. Nájemci má smlouva umožnit investovat do areálu se souhlasem pronajímatele peníze, které jsou pro provoz a rozvoj nemocnice nezbytné.

 Pro Frýdlant bude nová nájemní smlouva výhodná v tom, že nebude muset do areálu investovat peníze z veřejných prostředků. Ve smlouvě si také vyjedná dodržení požadované úrovně zdravotnických a lékařských služeb pro město a i celý výběžek. Bude také trvat na smluvních podmínkách, které zaručí pravidelnou údržbu areálu, aby nedocházelo v budoucnosti k jeho vybydlování. 

16.6.2015 13:16:46 | přečteno 664x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load