ENDEFRRUPLNLSPIT

Kapsáři řádí i ve Frýdlantě. Dávejte si na své osobní věci pozor

kapesní krádeže

Dva příklady z Frýdlantu, které se staly v uplynulých dnech, mohou sloužit jako varování před kapsáři a zloději. Jeden řádil 7. července u OD Lidl v Zahradní ulici a ženě při ukládání nákupu do auta sebral kabelku s peněženkou, doklady, platební kartou, finanční hotovostí a mobilním telefonem. Další případ se stal jen o několik dní později v ulici ČSA, kde neznámý pachatel ukradl peněženku s hotovostí. Policie ČR proto pro obyvatele Frýdlantu připravila řadu doporučení, rad a informací, které vám mohou pomoci minimalizovat riziko okradení kapsářem.

 

Ke kapesním krádežím dochází každodenně, a to zejména v místech, kde se pohybuje větší množství lidí.

Bojovat se proti nim dá především prevencí, což znamená, že budeme na své cennosti opatrní a nebudeme kapsářům vytvářet žádné příležitosti k tomu, aby nás okradli.

Kapsáři

§ vyhledávají místa, kde se pohybuje větší množství lidí (nákupní centra, hromadné dopravní prostředky, čekárny, nádraží, sportovní a kulturní akce, turisticky atraktivní místa, koupaliště apod.)

§ využívají své příležitosti při nepozornosti lidí a jejich neopatrného zacházení se svými osobními věcmi

§ kradou tak bleskově a nepozorovaně, že se okradený o chybějících věcech dozví často až později a mnohdy i na jiném místě (zkušený zloděj dokáže vytipovanou věc ukrást do dvou sekund)

§ mají krádež předem pečlivě nacvičenou a často pracují ve skupinách

§ mnohdy maskují svou rychlou ruku přehozenou bundou

§ svojí oběť si typují; krádeží chtějí získat co největší prospěch, ale snaží se snížit riziko svého dopadení na minimum  

Dávejte si pozor na kapsáře a mějte své věci neustále pod kontrolou! Vyhnete se tak nepříjemným zjištěním, stresům a zbytečnému vyřizování spojeného s odcizením dokladů, platebních karet, mobilních telefonů apod.


 Snažte se dodržovat následující rady:

§ Věnujte pozornost svému okolí a v případě, že se na vás někdo tlačí, snažte se okamžitě vzdálit. Vyhýbejte se skupinám většího počtu lidí.

§ Svá zavazadla nikdy nespouštějte s očí. Vhodně zvolte zavazadlo s několika způsoby uzavření. Svá zavazadla opakovaně pohledem kontrolujte.

§ Tašky nebo batohy, kde máte peníze nebo jiné cennosti, nenoste na zádech, kam nevidíte.

§ Kabelku noste pokud možno u těla a využívejte různá zapínání a zdrhovadla. Kabelky přes rameno mějte vždy uzavřené a pod kontrolou.

§ Peněženku, doklady, mobilní telefony a ostatní cennosti nenechávejte navrchu tašek či kabelek.

§ Nosíte-li peníze, platební kartu apod. mimo zavazadlo, ukládejte je do vnitřních kapes ošacení, nikoli do zadních kapes kalhot.

§ Osobní doklady a platební kartu nenoste v peněžence a uložte je na jiné bezpečné místo.

§ Nemějte při sobě větší finanční hotovost. Hotovost nevybírejte předem, ale využijte bankomatů přímo v obchodě. Finance si rozdělte na více bezpečných míst.

§ Využívejte možnosti bezhotovostního platebního styku. Čtyřmístné identifikační číslo platební karty (PIN) mějte vždy odděleně od samotné platební karty.

§ Nezadávejte si u platební karty a mobilního telefonu stejný PIN

§ Noste odděleně PIN od platební karty.

§ Mějte v mobilním telefonu uložené číslo na službu blokace platební karty.

§ Při placení v obchodech nebo vybírání peněz z bankomatů je vhodné si všímat svého okolí, zejména pak zda tuto činnost někdo nepozoruje.

§ Kabelky a tašky nenechávejte v nákupních vozících, ale mějte je stále při sobě.

§ Již zaplacené zboží v nákupních košících nenechávejte bez dozoru. 

§ Při ukládání zboží do zavazadlového prostoru vozidla mějte své věci, zavazadla stále na očích.

§ Odložíte-li své svrchní oblečení a zavazadla, např. ve vlaku, restauracích, nenechávejte v nich nikdy žádné cennosti. Snažte se mít své oblečení a zavazadla pod kontrolou.

§ V prostředcích MHD nebo v tlačenici noste ruku položenou na zavazadle.

§ Neodkládejte zavazadla, oděvy ani nákup do vozidla, pokud se od něj ještě vzdalujete. Auto není trezor! 


Co dělat, stanete-li se svědkem kapesní krádeže:

§ Pokud kapsáře uvidíte v obchodě či dopravním prostředku, upozorněte na něj ostrahu, prodavače či řidiče.

§ Stanete-li se svědky kapesní krádeže, poškozeného varujte.

§ Nelze-li jednání pachatele překazit, oznamte událost co nejrychleji Policii ČR, např. na linku tísňového volání 158. Každý svědek může svým včasným telefonátem přispět k dopadení pachatele, a to zejména jeho popisem, určením směru útěku nebo upřesněním průběhu události.

§ Rozhodnete-li se pachatele zadržet sami, buďte velmi opatrní. Pachatelé mohou být agresivní a nebezpeční. Ochrana života a zdraví má vždy přednost před majetkovou újmou.


Stanete-li se přesto obětí kapesního zloděje:

§ V případě odcizení financí, platební karty, dokladů, mobilního telefonu se neprodleně obraťte na Policii ČR.

§ V případě odcizení platební karty kontaktujte neprodleně svoji banku a platební kartu zablokujte.


§ V případě odcizení mobilního telefonu kontaktujte svého operátora a zablokujte SIM kartu.

§ Upamatujte si co nejpřesněji, kde ke krádeži došlo, popř. popis pachatele či pachatelů.

§ Ohlášením krádeží dokladů zamezíte případným dalším nepříjemnostem se zneužitím dokladů.


por. Vladimíra Šrýtrová, Krajské ředitelství Policie ČR Libereckého kraje 

14.7.2015 10:31:37 | přečteno 559x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load