ENDEFRRUPLNLSPIT

Hospodářská a lesnická škola hostila M.R.K.E.V.

Mrkev

15. ročník konference k ekologické výchově M.R.K.E.V. 2015 hostila 12. listopadu Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant. Konference byla určena zejména učitelům pracujícím na školách a školských zařízení Libereckého kraje a dále zástupcům neziskových organizací působících v oblasti ekologické výchovy na území kraje. Dopoledního a odpoledního bloku se zúčastnilo na šest desítek lidí.  

Letošní konference se věnovala tématu ,,Změny klimatu´´. Dopolední program se odehrál v modrém salonku hradu a zámku Frýdlant a byl věnován panelové diskusi, které se účastnili odborníci: Ing. Dáša Richterová, ČHMÚ Ústí nad Labem, Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc., Univerzita Palackého Olomouc, fakulta přírodovědná, RNDr. Jan Hollan, CzechGlobe (Centrum výzkumu globální změny AV ČR) a Veronika Brno, PhDr. Stejskal Libor, Karlova UNI Praha – environmentální bezpečnost RNDr. Petr Zacharov, PhD., Ústav fyziky atmosféry AV ČR. Ti diskutovali s učiteli z Libereckého kraje o klimatických změnách. Ty již nyní přináší nevyhnutelné dopady, kterým musíme čelit. Dopolední program byl zakončen příklady dobré praxe v oblasti environmentální výchovy na školách v Libereckém kraji.

Mrkev 2

Odpolední blok probíhal v prostorách SŠHL Frýdlant a to ve formě dílen pro učitele. Zaměřeny byly na témata: Meteorologie. Klima se mění, co bylo už není. Adaptace na změny klimatu. CO2, záření, skleníkový jev a oteplování. Po dobu konference bylo možné seznámit se prostorami SŠHL Frýdlant a environmentálními prvky, které obohacují výuku na škole.

Účastnící si odnesli spoustu nových informací a námětů, obdrželi také výukové materiály pro práci se svými žáky.

Ing. Miroslav Kudrna
Učitel odborných předmětů a koordinátor EVVO
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant


18.11.2015 8:13:41 | přečteno 602x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load