ENDEFRRUPLNLSPIT

„Frýdlantu máme co nabídnout,“ říká Pavel Pech z Agentury pro sociální začleňování

Pavel Pech upravená, autor: Martina Petrášková

Už zhruba rok působí na Frýdlantsku Agentura pro sociální začleňování. Městům a obcím, které o spolupráci s ní stojí, chce pomoci řešit řadu aktuálních problémů, včetně sociálních. Ambicí agentury je pak i pomoc při získávání financí z evropských dotačních titulů. V současné době Agentura pro sociální začleňování zpracovává podklady, které na Frýdlantsku v uplynulých měsících nasbírala. Do října z nich chce vytvořit jasný plán dalšího postupu. „Chceme si vymezit naše priority na Frýdlantsku. Stanovit si hlavní cíle, specifický cíle, dílčí kroky. To vše na roky 2016 - 2018. Tak, aby bylo předem jasné, co chceme dokázat a změnit, a na co vše bychom v ideálním případě mohli čerpat evropské finance," říká v rozhovoru lokální konzultant agentury Bc. Pavel Pech. 

Frýdlant spolupracuje s Agenturou přes rok. Která další města a které obce výběžku ještě vaše služby využívají?

Původně nás oslovil Mikroregion Frýdlantsko a aktivně s námi vedle Frýdlantu od té doby spolupracují Nové Město pod Smrkem, Bulovka a Višňová. Postupem času se přidaly i Habartice. Letos se připojily Heřmanice, Kunratice a Dětřichov. Jsme ale otevření všem obcím a městům. Vedle toho samozřejmě máme úzkou spolupráci i s dalšími institucemi. Například Policií ČR, městskou policií nebo třeba s Úřady práce, školami, poskytovateli služeb a podobně.

Co městům a obcím nabízíte?

Dáváme dohromady dokument, ve kterém bude jasně uvedeno, kde jsou v jaké oblasti rezervy a kde bychom mohli nějakým způsobem pomoci. Jak už jsem řekl, stanovíme si v něm hlavní cíle, kterých chceme dosáhnout. A pak i dílčí, menší, které nás k tomu velkému cíli pomohou dovést. Chceme mít v dokumentu už připraveny projekty, které by bylo možné hradit ze tří různých evropských dotačních titulů, a které by se mohly rozběhnout už na začátku příštího roku. Alespoň tedy některé.

Můžete uvést nějaký konkrétní možný výsledek vaší práce?

Při mapování lokality a popisování největších problémů jsme si například všimli, že na Frýdlantsku chybí takzvaní terénní pracovníci. Tedy takoví lidé, kteří pracují v přímém kontaktu se sociálně vyloučenými nebo znevýhodněnými lidmi. A v jejich přirozeném prostředí. Řeší s nimi dluhy, otázky bydlení, komunikaci s úřady. Pomáhají jim stát se samostatnějšími a posunout se dál. Naše agentura samozřejmě takové lidi do terénu posílat nemůže, nicméně díky evropským dotacím bychom byli schopni získat prostředky na jejich financování pro specializované neziskové organizace. Ony tu v minulosti třeba už fungovaly, dnes na ně ale nezbývají peníze.

Co dalšího by mohlo vaše působení Frýdlantsku přinést?

Pak také třeba sociální aktivizační službu, což je také terénní služba, která už ale pomáhá celým rodinám. A řeší trochu jiné věci než terénní pracovník. Například i záškoláctví dětí. Co bychom také rádi na Frýdlantsku viděli, jsou asistenti prevence kriminality. Tedy lidi napojené na lokalitu se sociálním problémem. Takové, kteří jsou přímo z toho místa, znají tamní poměry, mají autoritu a dovedou v případě potřeby slovně vyřešit problém. No a v neposlední řadě bych rád zmínil i trochu jinou oblast, ve které se můžeme angažovat. Je jí oblast vzdělávání. V té můžeme do výběžku přivést asistenty pedagogů, speciálních pedagogů nebo logopedů, po kterých je poptávka. Zvýšit by se mohla i kapacita třeba pedagogicko-psychologické poradny. Těch oblastí, kde můžeme pomoci, je řada.

Přeci jen ale nejvíce asi budou vidět ty věci, které se týkají lidí sociálně vyloučených nebo problémových.

To je možné. Ostatně nezakrýváme, že právě dlouhodobě nezaměstnaní lidé, jejichž velká část je na trhu práce kvůli různým aspektům prakticky neuplatnitelná, jsou jedním z největších problémů, které řešíme. Nabalují se na ně další a další problémy, související i třeba s velmi nízkým standardem bydlení. Nicméně bych byl velmi rád, aby si lidé uvědomili jednu věc. Tím, že pomůžeme v některých palčivých oblastech a pomůžeme přivést odborníky, zlepší se kvalita života velké části obyvatel. Nejen lidí, na které jsou služby cílené. Zkrátka a jednoduše by se mělo to všechno, co chystáme, odrazit i na životě běžných lidí. Třeba tím, že tam, kde byl dosud nepořádek, bude najednou uklizeno. Že lavičky nebudou zdemolované, ale natřené. Že děti a mládež už nebudou křičet lidem pod okny, ale v ideálním případě budou někde smysluplně trávit volný čas. Třeba v nízkoprahovém centru, jaké dnes funguje v Novém Městě pod Smrkem a uvažuje se o něm i ve Frýdlantu. Cest, jak toho dosáhnout, nabízíme celou řadu. Teď už je jen na samotných městech a obcích, jak moc budou stát o to, aby se na ně vydaly. 

24.9.2015 9:42:49 | přečteno 1847x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load