ENDEFRRUPLNLSPIT

Druhé jednání pracovní skupiny řešící aleje přineslo posun

druhé jednání aleje 1

Druhé jednání členů speciální pracovní komise, ustanovené kvůli alejím na Frýdlantsku, o kterých se jedná v připravovaném projektu „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“, hostilo v pondělí 26. října 2015 město Frýdlant. Na společné zasedání dorazily dvě desítky jejích členů. Šlo o zástupce Libereckého kraje coby investora, dotčených měst a obcí včetně Frýdlantu, organizací zabývajících se ochranou přírody, Krajské správy silnic Libereckého kraje, projektantů a iniciativy Zachraňme aleje. Frýdlant na jednání reprezentoval starosta města Dan Ramzer.  

V úvodu jednání byly shrnuty výsledky terénních šetření, která v uplynulých dvou týdnech probíhala přímo na pěti komunikacích zahrnutých v projektu. Konkrétně se jedná o komunikace III/03511 Frýdlant – Kunratice – státní hranice, III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice – Srbská – státní hranice, III/2909 Raspenava – Krásný Les, II/291 Nové Město pod Smrkem – státní hranice a III/2919 Nové Město pod Smrkem – Horní Řasnice.

Výsledkem pondělního jednání byla shoda na kompromisních řešeních. „V každém tom úseku jsou v tuto chvíli jasně popsány stromy, které lze za určitých podmínek zachovat i stromy, které obnově silnic ustoupí. Výjimkou je alej mezi Raspenavou a Krásným Lesem. Ta bude i vzhledem ke svému špatnému stavu vykácena celá a na jedné straně nahrazena vysázením nové aleje,“ řekl starosta Frýdlantu Dan Ramzer. Naopak zachována zůstane alej mezi Novým Městem pod Smrkem a Jindřichovicemi pod Smrkem na úseku Nové Město pod Smrkem – Horní Řasnice. Přestože se tam původně počítalo s jejím rozšířením na 4 metry, což by znamenalo kácení, bude nakonec alej ponechána a silnice tak zůstane široká jen 3,5 metru. „Vyhýbání aut se v tomto úseku bude řešit vytvořením výhybny na místě stromu, který je nemocný a bude muset jít k zemi. V dalších částech úseku pak rozšíření silnice nic nebrání,“ dodává Dan Ramzer.

Všechny strany dokázaly, že jednání jsou konstruktivní a všichni zúčastnění jsou připraveni ke kompromisům. Tak, aby se počet stromů, které musí nezbytně ustoupit nutné rekonstrukci silnic na Frýdlantsku, co nejvíce snížil a zároveň aby projekt nebyl zastaven. Ve hře je totiž dotace z česko-polského přeshraničního programu Cíl 3, díky které by mohlo na opravu komuniikací na Frýdlantsku v letech 2016 – 2019 plynout se spoluúčastí Libereckého kraje zhruba 27 milionů korun. 

Speciální pracovní komise se na závěr svého druhého společného jednání dohodla také na tom, že za pokácené stromy bude vysázeno 1500 stromů nových. A to podle možností buď ve stávající alejích nebo v jiných místech, které už navrhují jednotlivé obce.

Na dalším jednání se pracovní komise sejde opět v prostorách frýdlantské radnice 9. listopadu 2015.

druhé jednání aleje

druhé jednání aleje 1

druhé jednání aleje 1

 
druhé jednání aleje 2

druhé jednání aleje 2

 
druhé jednání aleje 3

druhé jednání aleje 3

 
druhé jednání aleje 4

druhé jednání aleje 4

 
druhé jednání aleje 5

druhé jednání aleje 5

 
druhé jednání aleje 6

druhé jednání aleje 6

 
druhé jednání aleje 7

druhé jednání aleje 7

 
druhé jednání aleje 8

druhé jednání aleje 8

 
 
27.10.2015 6:24:21 | přečteno 804x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load