ENDEFRRUPLNLSPIT

Zimní stadion je teď staveništěm

malí hokejisté

Proč a na jak dlouho se zimní stadion ve Frýdlantě nyní změnil na staveniště vysvětlují ikona souboruv dopise místostarosta Frýdlantu Petr Beran a radní Jiří Stodůlka. (aš)
Foto z archivu: vítězové turnaje v německém Jonsdorfu 2010, foto: Vladimír Mikan, trenér přípravky

Ve Frýdlantu dne 16. 12. 2013

Vážení občané, přátelé, kamarádi a příznivci sportu!

Sdělujeme tímto, že je již definitivní, že zimní stadion ve Frýdlantu se změnil ve staveniště a tedy nebude tuto zimu v provozu.

Jak asi většina z vás ví, máme ve Frýdlantu zimní stadion s umělou ledovou plochou od roku 1976. Od té doby se snažily celé generace činovníků TJ Slovan a později HC Frýdlant zajistit finanční prostředky na zastřešení zimního stadionu.

Letos, po dlouhé, přibližně šestileté usilovné práci se to povedlo. Málo kdo si dokáže představit co tento pozitivní výsledek stál úsilí, času a soukromých peněz na úkor času stráveného třeba s rodinou či přáteli. Už vůbec ne ten, který pro věci takříkajíc veřejné nikdy nehnul ani prstem a jen chodí a kritizuje.

V červnu t.r. jsme dostali zprávu z Ministerstva mládeže a tělovýchovy, že naše žádost byla vyhodnocena kladně a byli jsme vyzváni, abychom předložili příslušné dokumenty. Následovala řada někdy velmi složitých úkonů: přepracování původního projektu (kvůli zlevnění stavby), vypsání výběrového řízení, které proběhlo přesně dle zákona o zadávání veřejných zakázek, zpracování a podepsání smlouvy s dodavatelem stavby, zpracování smlouvy o spolufinancování stavby mezi městem a HC Frýdlant, kterou muselo schválit zastupitelstvo města, zpracování nájemní smlouvy na dotčené pozemky a dodání ještě pár dalších písemností. Vše jsme předali na příslušné ministerstvo a 19. 9. 2013 se podepsal poslední dokument. Dle slov úředníka na ministerstvu, měla již zmíněná „limitka“ na deseti miliónovou sumu dorazit do tří týdnů. Potud vše v pořádku.

Skutečnost však byla diametrálně jiná: oznámení o definitivním přidělení dotačních deset miliónů, dorazilo  až po urgencích za sedm týdnů! Následně jsme konečně vyzvali zhotovitele stavby k převzetí staveniště. Nezávisle na tom proběhla řada jednání se zhotovitelem a s poskytovatelem dotace. Pokyn z ministerstva byl jednoznačný:  dotace musí být čerpána ještě v r. 2013. Až do 11. 12. 2013 byl celý projekt ještě ohrožen. Dnes můžeme konstatovat, že se tato problematika podařila z drtivé části vyřešit a rozpracovanost díla každým dnem roste. Předpokládaný termín dokončení díla je cca v dubnu 2014.

Pro ty, kteří mají obavy, jak bude zimní stadion využíván a kolik bude stát jeho provoz po zastřešení uvedeme několik stručných údajů:

Časové využití ledové plochy (denně 8:00 – 22:00): bruslení pro školy………………………35 %

 tréninky a utkání HC Frýdlant………….35 %
 veřejné bruslení…………………………15 %
 komerční pronájem……………………...15 %

Provoz odkrytého stadionu dotovalo město cca 2,2 mil.Kč ročně při provozu max. 120 dní. Po zastřešení bude provoz stát cca 1,7 mil.Kč (tedy cca 500 tis. Kč ročně ušetříme) a provoz bude cca 200 dní !! 

A ještě jedna poznámka: odkryté zimní stadiony už se téměř nikde neprovozují a pokud by nedošlo k zastřešení, byl by ten náš dříve či později odsouzen k zániku. Zastřešením získá město sportoviště, které bude sloužit především dětem a mládeži. A nikdo nám ho už nesebere. A je úplně jedno, jestli provozovatelem bude město, HC Frýdlant nebo jiný subjekt.

Omlouváme se všem brusleníchtivým za letošní zimu bez „zimáku“ a těšíme se na září nebo říjen 2014, kdy se začneme setkávat v nové aréně.

Petr Beran a Jiří Stodůlka
zastupitelé a členové rady města Frýdlant a členové výboru HC Frýdlant

17.12.2013 12:06:14 | přečteno 3691x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load