ENDEFRRUPLNLSPIT

Křižovatka Žitavská - Komenského bude organizována jinak

Ředitelství silnic a dálnic, pracoviště Liberec (dále ŘSD), správce komunikace I/13, představilo návrh nového řešení křižovatky ulic Žitavská, Komenského, Tovární a Míru.

Na základě jednání, která probíhají mezi ŘSD, Krajskou správou silnic Liberckého kraje a městem Frýdlant od roku 2010, byla schválena konečná podoba řešení organizace provozu frekventované křižovatky. Práce přerušily povodně v roce 2010 a zpozdilo jednání o variantách řešení. Původně měla být křižovatka organizována jako kruhový objezd. To se z důvodu technických a majetkoprávních nepodařilo.  Příčina nebyla na straně města Frýdlant, které pro řešení vykoupilo potřebné pozemky vč. celé Tovární ulice. 

V současné době byly zahájeny práce a úkony potřebné k získání územního rozhodnutí. Proběhla koordinační jednání za účelem zajištění majetkových práv pro město Frýdlant k pozemkům souvisejících především s bezpečností pohybu chodců. Musíme zajistit finance buď z dotačních programů nebo z rozpočtu města na chodníky a veřejné osvětlení křižovatky. ŘSD může zahájit realizaci akce po dokončení technické přípravy a vydání stavebního povolení.

Protože stávající organizace provozu není bezpečná, především pro pohyb chodců, požádal starosta města vedení ŘSD, aby neprodleně přijalo taková technická opatření, které nevyžadují složitá úřední povolení a zajistí bezpečný a přiměřený režim dopravy v tomto místě.

Nová situace na křižovatce Komenského a Žitavská je znázorněna ikona souboruzde.

Frýdlant 07/06/2013
dr

18.6.2013 13:52:31 | přečteno 1364x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load