ENDEFRRUPLNLSPIT

Cyklus seminářů posílil finanční gramotnost

seminář

V minulém školním roce skončil projekt podporovaný Evropskou unií. Témata seminářů, které pořádala ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant, byla velice zajímavá a aktuální. Účastníci si prakticky vyzkoušeli různé modelové situace, poté následovala diskuze nad navrhovanými řešeními a zároveň upozornění na spojená rizika. 

Finanční gramotnost je již několik let zařazena do výuky žáků ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant v rámci předmětu Pracovní činnosti v prvním pololetí 8. a v druhém pololetí 9. ročníku. Standardy finanční gramotnosti jsou zařazeny do revidovaného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, který vejde v platnost 1. září 2013, a finanční gramotnost bude povinně zařazena i na 1. stupni ZŠ.

Finanční gramotnost se stala velmi aktuálním tématem nejen na úrovni základního vzdělávání, ale i na úrovni celospolečenské, protože jí je věnována Národní strategie finančního vzdělávání pro zvyšování úrovně finanční gramotnosti občanů v České republice. Proto jsme se v loňském roce na naší základní škole rozhodli vstoupit do projektu Gramotnost.cz, vytvořit Centrum učení pro dospělé a nabídnout veřejnosti cyklus seminářů věnovaný finanční gramotnosti. V druhém pololetí uplynulého školního roku proběhlo šest seminářů. V únoru na téma Hospodaření domácnosti, v březnu Spoření a investice, v dubnu Rozumné zadlužování a prevence předlužování, v květnu Smlouvy-právní základ, v červnu Pojištění a v posledním týdnu školního roku byl seminář věnován tématu Ochrana spotřebitele. Semináře vedla zkušená lektorka Tereza Horáková a obsah vycházel z projektu občanského sdružení AISIS Rozumíme penězům, podle kterého jsou vzděláváni naši žáci na 2. stupni ZŠ. Semináře a drobné občerstvení jsme mohli účastníkům nabídnout zcela bezplatně, protože je projekt spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR.

Témata seminářů byla velice zajímavá a aktuální. Účastníci si prakticky vyzkoušeli různé modelové situace, poté následovala diskuze nad navrhovanými řešeními a zároveň upozornění na spojená rizika. Atraktivitu seminářů a přínos pro osobní život dokazovali vracející se a živě diskutující účastníci. K dalšímu studiu poslouží účastníkům obdržená brožurka, ale i internetový portál www.gramotnost.cz, na kterém jsou nejen pro účastníky seminářů připraveny webináře (semináře vedené jako videokonference) a e-learning (samostudium pomocí kurzů na internetu).

Všem účastníkům seminářů Finanční gramotnost pro veřejnost velmi děkujeme za jejich zájem o nabízené kurzy a doufáme, že nabyté informace využijí ve svém osobním životě při rozhodování v oblasti financí.

Mgr. Gabriela Hanzlová, koordinátorka seminářů

 

loga   gramotnost

 

Celý text tiskové zprávy včetně log sponzorů je ikona souboruzde.

6.9.2013 7:27:31 | přečteno 1165x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load