ENDEFRRUPLNLSPIT

Podpora nových výukových metod na ZŠ

Město Frýdlant obdrželo dotaci na realizaci projektu „Experiment ve výuce na ZŠ Frýdlantska“, který byl  podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem je vytvořit podmínky pro moderní formu výuky pomocí speciálních zařízení, které budou využívány v teoretické i praktické části na ZŠ ve Frýdlantě, Raspenavě, Hejnicích a Novém Městě p/S.

  

Název projektu: Experiment ve výuce na ZŠ Frýdlantska

Projekt usiluje o navrácení experimentu do výuky přírodovědných předmětů, konkrétně pro Fyziku, Chemii, Zeměpis a Přírodopis, tedy převážně pro druhý stupeň ZŠ. Moderní formou experimentů chce u žáků vzbudit větší zájem o tyto obory a zároveň zlepšit osvojení si probírané látky včetně nutnosti ovládnutí jisté manuální zručnosti při provádění experimentu. Celkově projekt míří na zvyšování klíčových kompetencí žáků v návaznosti na "barvitost a živost" výuky při experimentu. Hlavní cílovou skupinou jsou žáci ze základních škol Frýdlantska, kde sociálně-ekonomická data v této oblasti nejsou nikterak příznivá (vysoká nezaměstnanost, nízké platové ohodnocení). Projekt přináší moderní pohled na výuku ve spojitosti s experimentem a žákům umožní praktické ověření naučených znalostí, a s ohledem na výše uvedené jim poskytne dostatečně podnětné prostředí, jež může vést k zvýšení zájmu o dané předměty, potažmo o celé vzdělávání. Jednotlivé partnerské školy zapojí do projektu 741 žáků a 24 pedagogů.

Příjemcem finanční podpory je Město Frýdlant a projekt s reg. číslem CZ.1.07/1.1.22/01.0005) bude realizován v době od 1.2. 2012 do 30. 6. 2013.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR

10.2.2012 8:46:30 | přečteno 572x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load