ENDEFRRUPLNLSPIT

Pokusné ověřování nové formy spolupráce s rodinou

ZŠ, ZUŠ a MŠ ve Frýdlantě byla vybrána jako jedna z 36 škol v republice k pokusnému ověřování nové formy spolupráce s rodinou a školní péče o žáky, u kterých se projevuje rizikové chování a k zavedení individuálního výchovného plánu.

Výchovné problémy ve školách nabývají na závažnosti, zejména ve vztahu k požadavkům kladeným na vzdělávání každého jedince. Školy stále ve větší míře řeší problémy s agresivitou, vulgárním chováním, kouřením, pitím alkoholu, drogami a dalšími závažnými přestupky proti školnímu řádu, které ohrožují samotné dítě i jeho okolí.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo) proto vyhlašuje pokusné ověřování na základě § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), které se bude zabývat novou formou školní péče o žáky, která vede k prevenci jmenovaných projevů rizikového chování a v případě jejich propuknutí k jejich řešení pomocí nastavených postupů, a využití Individuálního výchovného plánu (dále jen IVýP), a to se zaměřením na meziresortní spolupráci.

Obsahem pokusného ověřování (PO) je především nová forma školní péče o žáky, kteří narušují školní výuku. Jedná se o pedagogická, psychologická, sociální, zdravotní a jiná opatření, která budou sloužit prevenci problémů i jejich řešení. Dalším cílem je zařazení IVýP mezi nástroje, které v případech zvyšujících se výchovných problémů žáků nastaví spolupráci rodiny, školy a ostatních orgánů a institucí ve směru vyřešení těchto problémů.

IVýP je dohoda s rodiči nebo zákonnými zástupci (dále jen rodiče), u jejichž dětí se objevují  opakované výchovné problémy, přestupky proti školnímu řádu nebo pravidlům třídy, které negativně působí na proces vzdělávání konkrétního jedince i celé třídy. IVýP se vytváří v situaci, kdy běžná opatření nevedla k efektu. IVýP obsahuje reálné úkoly a závazky pro školu, rodiče i samotného žáka. 

Podrobnější informace na www.zzsazusfrydlant.cz

Frýdlant 20/09/2011
Mgr. Věra Dunajčíková, ředitelka ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

20.9.2011 9:26:44 | přečteno 2109x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load