ENDEFRRUPLNLSPIT

PODPORA OPRAV A REKONSTRUKCÍ INFRASTRUKTURY NA ÚZEMÍ FRÝDLANTSKA - POŠKOZENÍ POVODNÍ V SRPNU 2010

Sobotka 500tis Kc

Město Frýdlant utrpělo během bleskové povodně škody za 285 miliónů Kč.

185 mil Kč na nepojistitelném majetku – komunikacích, mostech, lávkách a ostatních objektech. 85 mil Kč na pojistitelném nemovitém majetku a 15 mil Kč na movitém majetku.

Bezprostředně po povodních město Frýdlant vynaložilo na likvidaci jejích následků 31 mil Kč, které byly 100% uhrazeny Vládou ČR. Škody na nepojistitelném majetku bude Ministerstvo pro místní rozvoj hradit do 75% podle priorit města. Protože uznatelné škody nepřesáhly roční rozpočet města Frýdlant musí uhradit 10% spolupodíl na každou jednotlivou akci, tz. 13 mil Kč přímo z rozpočtu města.

Město již vybudovalo jedno nové technické přemostění a dvě lávky. Nově budou budovány dvě lávky a dva mosty. Dalších několik přemostění musí být opraveno a nahrazeno na Větrovském potoce a Řasnickém potoce. Dále budou opraveny dva rybníky, cca 10 km komunikací a opraveny a vybudovány tři odvodňovací kanály.

Pojišťovny uhradí městu 80% pojistitelných škod do výše pojistného plnění.

Z uvedeného vyplývá, že městu Frýdlant bude chybět na dofinancováni povodňových škod více jak 70 mil Kč.

Vodárenská infrastruktura na území Frýdlantska utrpěla škody ve výši 90 miliónů Kč. Tato je reálným majetkem všech 18 měst a obcí Frýdlantska prostřednictvím Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s., která je vodárenskou společností smíšeného typu (infrastrukturu vlastní i provozuje) bez účasti jakéhokoliv cizího kapitálu.

V současné době není možné čerpat žádné finanční podpůrné zdroje na řešení povodňových škod, které nejsou v přímém vlastnictví samosprávných celků.

Společnost má roční obrat ve výši cca 38 mil Kč a generuje cca 2 mil Kč ročně na investice a 1,5 mil Kč na opravy. Rezervy z minulých let ve výši 8,5 mil Kč jsou téměř vyčerpány. Byly použity na okamžité a většinou provizorní řešení oprav na infrastruktuře pro zajištění zásobování pitnou vodou a oprav kanalizací. Plnění pojišťovny ve výši pojistného limitu cca 6,5 mil Kč řešily škody na technologiích a zařízeních ČOV a úpraven vod.

Další možností je řešit nápravu škod čerpáním prostředků evropských dotací v rámci již schválených  projektů ve výši cca 40 mil Kč z OP Životní prostředí.

Zbývající část ve výši cca  40 – 45 mil Kč není možné kofinancovat  pomocí žádného vládního či jiného dotačního programu.

Proto se chce město Frýdlant připojit k iniciativě všech měst a obcí Libereckého kraje postižených povodní, která bude požadovat po Vládě České republiky, aby zajistila dofinancování nákladů na obnovení nepojistitelného majetku zničeného bleskovou povodní v srpnu 2010. V následujících dnech se sejdou zástupci obcí s premiérem Vlády ČR Petrem Nečasem a ministrem financí Miroslavem Kalouskem, aby je  informovali o neutěšené situaci veřejných rozpočtů postižených obcí a měst.

Stejná iniciativa bude žádat o dotační podporu Libereckému kraji.

9, obrázek se otevře v novém okně

Příprava projektů, které řeší nápravu povodňových škod v principech integrovaného projektu MOSTY FRÝDLANTSKO, probíhá a reálné výstupy již jsou. Přesto podle dostupných informací Liberecký kraj požádal Vládu ČR o kofinancování povodňových akcí za 500 miliónů Kč z reálné škody 2 miliard. Toto je dlouhodobě nepřijatelné. Právě krajské silnice a mosty tvoří komunikační páteř drtivé většiny obcí a měst, která je poškozením paralyzována. Znamená to prodlužování cest obyvatel do zaměstnání, dětí do škol, nemožnost finálních řešení vodárenské infrastruktury a další problémy spojené s běžným chodem obcí. Bylo by velkým hazardem nedotáhnout do finále projekty, na jejichž přípravě spolupracují samosprávy, správci státních a krajských komunikací, Povodí Labe, Lesy ČR, Pozemkový fond ČR, správci vodárenské, telekomunikační a ostatních infrastruktur a projekční firmy.

Foto: archiv, forma finanční pomoci, Mosty Frýdlantsko
Frýdlant 22/03/2011
Ing. Dan Ramzer, starosta města Frýdlant

Toto téma zaujalo jak Českou televizi, která reportáž uvedla ve svých regionálních zprávách, tak i televizi Nova, která informaci o situaci ve Frýdlantě zařadila do svých nočních zpráv, kde se zmínila o úspěchu europoslance Kožušníka v souvislosti se získáním evropských peněz na odstraňování povodňových škod. Regionální televize RTM věnovala frýdlantskému tématu též jednu zprávu. (aš)

1.4.2011 11:28:14 - aktualizováno 4.4.2011 7:45:07 | přečteno 1411x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load