ENDEFRRUPLNLSPIT

Frýdlant je už bez porodnice, bude i bez gynekologie?!?

V úterý 15.11.2011 ředitel krajské pobočky VZP Jiří Benedikt představil Zdravotnímu výboru Zastupitelstva Libereckého kraje vizi redukce lůžkové péče v nemocnicích na území Libereckého kraje v roce 2012 o 93 lůžek. Pro frýdlantskou nemocnici to znamená faktickou likvidaci lůžkového oddělení gynekologie tak, jak funguje dnes. Politická reprezentace města Frýdlant a starostové Frýdlantska se opět ocitly v roli přihlížejících statistů.

Kvůli úsporným opatřením VZP přišla frýdlantská nemocnice v minulých letech o 20 lůžek. 10 se týkalo porodnice a o dalších 10 redukovala zbývající oddělení. V roce 2008 skončila frýdlantská porodnice s tím, že její funkci přebere v krizových okamžicích oddělení gynekologie. Tato potřeba byla prokázána 7. srpna 2010, kdy se v den bleskové povodně narodily ve Frýdlantě 4 děti. Dalším nebezpečím je blížící se zima, kdy v minulých letech byl Frýdlant nejméně 3 dny  kvůli sněhové kalamitě fakticky odříznut od zbytku republiky. Nesporným důvodem zachování gynekologie je i dostupnost preventivní lékařské péče. Navíc město podpořilo v roce 2010 investici na rekonstrukci oddělení gynekologie ve výši téměř 6 miliónů Kč.

Toto opatření, které navrhla a schválila odborná pracovní komise jmenována Libereckým krajem je dalším útokem na kvalitu života na Frýdlantsku. Je možné věřit slibům politické reprezentace Libereckého kraje a managementu VZP, že ve Frýdlantě bude zachována ambulantní gynekologická péče a akutní lůžková péče bude řešena tzv. jednodenní operativou sloučením s oddělením chirurgie a větší zákroky bude řešit Krajská nemocnice Liberec? Bude tento slib garantovat VZP, která vypovídá všem zdravotnickým zařízením smlouvy o poskytování lůžkové a ostatní péče všem nemocnicím na území Libereckého kraje? Jak je možné, že nemocnici v Semilech je redukovaná lůžková péče nahrazena plně jiným typem lůžkové péče, která je dostupná na okrese Semily turnovskou a jilemnickou nemocnicí? Jedná se o politické lobby semilského starosty, poslance a člena správní rady VZP v jedné osobě nebo o uvážlivé ekonomické a organizační kroky?

Rada města Frýdlant se na svém dnešním mimořádném jednání, které bylo k tomuto tématu okamžitě svoláno, kroky Libereckého kraje a VZP odmítla. Poté co v letech 2006 – 2010 bylo do frýdlantské nemocnice z prostředků města Frýdlant a jeho podporou investováno více jak 30 miliónů korun je osud těchto prostředků z veřejných financí více jak nejistý.

Stejně překvapeně reaguje předsednictvo svazku obcí Mikroregion Frýdlantsko, které se sešlo okamžitě po jednání Rady města Frýdlant.

„Zastupitelé města Frýdlant i všichni starostové Frýdlantska reprezentováni svazkem obcí Mikroregion Frýdlantsko, žádají VZP i Liberecký kraj, aby všechny kroky, které je nutné učinit pro optimalizaci zdravotnictví, byly činěny tak, aby neohrožovaly dostupnost akutní i preventivní zdravotní péče pro všechny obyvatele Frýdlantska“řekl starosta města Frýdlant Dan Ramzer. A hned dodává: „Protože město Frýdlant není zřizovatelem frýdlantské nemocnice, je nutné, aby politický tlak reprezentace města Frýdlant a všech starostů Frýdlantska podpořil i v odborné úrovni management Nemocnice Frýdlant, s.r.o.“

Věříme, že se všichni obyvatelé Frýdlantska dočkají odpovědného řešení. Je to ironie osudu, že téměř rok potom, co bylo oznámeno, že končí Gymnázium Frýdlant, které jsme společně uhájili, musíme opět bojovat za to, aby se na nás nezapomínalo. Musí se  začít šetřit vždy na Frýdlantsku?

Frýdlant 16/11/2011
Dan Ramzer, starosta města Frýdlant a místopředseda DSO Mikroregion Frýdlantsko

16.11.2011 16:56:05 | přečteno 3016x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load