ENDEFRRUPLNLSPIT

Žáci a učitelé Frýdlantského gymnázia na to „jdou od lesa“

030

Skupinka teenagerů stojící po kotníky v nedávno rozvodněné Řasnici třímá v ruce podivné modré krabičky, aby změřila kvalitu vody. I tak může brzy vypadat výuková hodina chemie na Frýdlantském gymnáziu. Dnes zde totiž žáci a učitelé zahajují projekt „Jdeme na to od lesa!“ zaměřený na přírodní vědy. V průběhu následujících dvou let budou na škole vznikat učební materiály a postupy pro experimentální výuku chemie, biologie, fyziky či zeměpisu. Vzdělávání přírodních věd bude provázáno s dalšími výukovými předměty, např. matematikou a angličtinou. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

„Přírodovědné obory nabízí žákům ojedinělou možnost experimentovat a objevovat učebnicové poznatky přímo ve světě kolem nás. Technická vybavenost školy nám však momentálně umožňuje spíše experimenty na úrovni Cimrmanovského důkazu o tom, že světlo je rychlejší zvuku. Experimenty vyžadují specifické měřicí přístroje. Zatímco mnohé školy pořizují drahé učebny fyziky či chemie, my jsme se rozhodli jít opačným směrem, tedy ven z učebny přímo do terénu“ říká o projektu ředitelka školy, Alena Hlávková.

Učitelé zvolili pro výuku různé měřicí přístroje, které umožňují snímat konkrétní data v přírodě, a poté s nimi lze pracovat ve výuce (např. senzor kvality vody, koncentrace CO2, tlakový senzor). Žáci budou experimentovat v běžné výuce, v rámci předmaturitních seminářů i celoškolních projektových dnů. Školní třídy také vyjedou do různě znečištěných oblastí v Čechách a na Moravě, nasbírají data v terénu a výsledky budou vzájemně porovnávat. Na závěr proběhne celoškolní vědecká konference, na níž budou sami studenti prezentovat své práce.

„Samozřejmě si od toho všeho slibujeme, že žáky bude výuka bavit a budou více motivováni k dalšímu studiu přírodovědných oborů,“ vysvětluje jedna z iniciátorek projektu, pedagožka Renata Flecknová. Kromě toho chtějí učitelé přírodovědných oborů výukové plány provázat např.s matematikou či angličtinou. „Snažíme se žáky učit vnímat souvislosti i napříč mezi jednotlivými výukovými předměty, ale je to velmi obtížné. Když budou žáci pracovat s údaji, které získali vlastní zkušeností, půjde to lépe“, doplňuje ředitelka Alena Hlávková.

Zahajovací ceremoniál na škole proběhl notně rozverně: žáci dostali k prvnímu experimentování balónky s heliem, skládali dohromady 260dílkové puzzle a po škole se pohybovaly senzory v nadživotní velikosti.

Frýdlant, 12. listopadu 2010
GF

Otázky a odpovědi

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je zkvalitnit výuku žáků 1.-4.ročníku Gymnázia především v přírodovědných oborech, motivovat je k dalšímu studiu těchto oborů a zavést do výuky nové experimentální metody a přístupy. V závěru projektu bude mít škola unikátní systém výuky přírodovědných oborů (biologie, chemie, fyzika a zeměpis) provázaný s dalšími předměty, mnohostranně využitelné výukové pomůcky, manuály pro učitele a pracovní listy pro žáky.

Co se bude v projektu všechno dít?

Budou zakoupeny experimentální výukové pomůcky: měřicí přístroje a senzory. Tým učitelů přírodovědných oborů absolvuje doplňující vzdělávání a následně bude vyvíjet nové materiály a metodiky do hodin a ověřovat je se žáky v hodinách. Kromě toho uspořádají učitelé vzdělávací semináře pro pedagogickou veřejnost, kde jim zpřístupní vzniklé materiály a metodiky

Jak se projeví projekt ve výuce?

Žáci budou experimentovat v běžné výuce, v rámci předmaturitních seminářů i celoškolních projektových dnů. Kromě toho se 3 třídy školy zapojí do vědeckého projektu (nasbírají data o stavu životního prostředí v různých částech republiky a následně je porovnají), na závěr projektu proběhne celoškolní vědecká konference pro žáky.

Jak přesně pomůcky vypadají a fungují?

Kromě klasických moderních mikroskopů apod. jsme vybrali dodavatele systému Pasco (www.pasco.cz). Experimentální systém se skládá z jednotlivých senzorů, které měří různé hodnoty např. tlak, kvalitu vody, kyselost půdy apod. Pomocí senzorů nasbírají studenti potřebná data, která následně nahrají do počítače. S výsledky mohou pracovat jak v hodinách biologie, chemie či fyziky, tak např. v rámci matematiky. Do projektu zakoupíme i výukové materiály v angličtině, takže projekt se odrazí i v jazykových hodinách.

Budou se žáci zapojovat i jinak?

Žáci například navrhovali logo projektu, kostýmy hostesek pro zahajovací den, tým studentů bude během projektu vytvářet film či brožuru o zkušenostech a příkladech dobré praxe. Experimentální přístroje určitě využije i biologický kroužek školy.

Jaký je rozpočet projektu a kdo jej financuje?

Rozpočet projektu činí 4 109 246,16 Kč. Projekt je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je tedy spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


O Gymnáziu Frýdlant

Gymnázium Frýdlant existuje od roku 1947. Od roku 1996 nabízíme žákům osmileté studium, v každém ročníku je jedna třída, celkem je na škole 210 žáků. Většina žáků pochází z Frýdlantu a přilehlých vesnic, případně z Liberce. Naše škola má dlouhodobě 95% úspěšnost při přijímacích řízeních na VŠ, někteří studenti pokračují ve studiu i v zahraničí (např. ve Skotsku na Banff and Buchan College).

Díky tomu, že o každého žáka pečujeme po dobu dlouhých osmi let a naše škola je spíše menší, známe své studenty dobře a můžeme jim poskytnout individuální podporu a rozvíjet jejich dovednosti podle jejich potřeb a talentu.

Kromě běžné výuky spolupracujeme s SIDMOUTH INTERNATIONAL SCHOOL SiS v Británii a KANTONSSCHULE WATTWIL ve Švýcarsku. Malé město nenabízí našim žákům mnoho možností pro rozvoj jejich dovedností, a proto podporujeme své žáky v jejich kreativitě a aktivitě, jak jen je to možné: na škole je např. rocková kapela, divadelní kroužek, studenti vydávají svůj časopis, pořádáme pravidelné školní akademie v místním kině, žáci se účastní projektu Digináves ČT24, vedeme biologický kroužek apod.

Více na webových stránkách školy http://www.gymfry.cz/ či projektu http://www.opvk.eu/zelenalaborator/

Další informace Vám ráda poskytne
Lucie Winklerová, manažerka projektu: lwinklerova@gmail.com, 777 886 627

Jdeme na to od lesa 2010-2012

projekt zahájen v pátek 12.11.2010
030

030

 
042

042

 
048

048

 
054

054

 
066

066

 
099

099

 
119

119

 
 
14.11.2010 8:12:37 | přečteno 2981x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load