ENDEFRRUPLNLSPIT

Mezikulturní aktivity obohatí všechny

AFS Mezikulturní programy je nezisková dobrovolnícká organizace, která se zabývá především mezikulturním vzděláváním.

Od svého založení poskytuje AFS vzdělávací příležitosti s cílem pomáhat lidem rozvíjet schopnosti, získávat znalosti a osvojovat si postoje potřebné pro tvořivý a harmonický život v současném multikulturním a stále více propojeném světě. Nástrojem, jehož prostřednictvím AFS své poslání uskutečňuje, jsou programy středoškolských výměn studentů, dobrovolníků i dospělých, do kterých se čeští i zahraniční účastníci zapojují na dobu tří měsíců, šesti měsíců či jednoho roku.

Každoročně hostí AFS Mezikulturní programy v České republice několik desítek zahraničních studentů, kteří zde tráví trimestr, semestr či dokonce celý školní rok. Jedná se o studenty mnoho národností ze všech kontinentů kromě Antarktidy. AFS Mezikulturní programy s těmito studenty dlouhodobě pracuje, pořádá pro ně soustředění, semináře například s lidskoprávní tématikou, i jiné aktivity, snaží se je v jejich snaze o poznání české kultury všemožně podporovat. Například jim zajišťuje kontaktní osobu, což je dobrovolník - průvodce, který má studenta tak říkajíc na starosti - je s ním v pravidelném kontaktu, pomáhá mu s orientací v české kultuře a podobně.

Text: Adam Hanka z AFS

Více informací o AFS Mezikulturní programy naleznete na www.afs.cz
Rodina z Lázní Bělohrad ikona souborupopisuje svůj příběh se sedmnáctiletým studentem z Mexika, kterého vzala na jeden rok za svého syna. Na konci nechybí ani recept na pořádné mexické jídlo. (aš)
15.6.2010 18:13:37 | přečteno 1799x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load