ENDEFRRUPLNLSPIT

I my vám všem chceme trochu pomoci!

DSC 0046

Kulturní vystoupení dětí a žáků školy proběhlo v posledním letním dnu, počasí nám skutečně přálo.
Blesková srpnová povodeň postihla i naše město a hledáním cesty, jak trochu pomoci, proběhly ve škole dvě aktivity pracovníků, dětí a žáků školy.

První akcí byl sběr starého papíru, který byl stanoven na 6.-8. září na pracovištích základní a mateřské školy. Během těchto dní bylo sebráno 13 262 kg starého papíru. Druhou akcí bylo kulturní vystoupení dětí a žáků, které proběhlo ve středu 22. září na nádvoří zámku. Vystoupení plné zpěvu, tance, recitace a pohádek se dětem pod vedením učitelů opravdu podařilo. Program vystoupení sestavila paní učitelka Eva Šušková a pořadem provázela paní učitelka Lucie Tobišková.


DSC 0002, obrázek se otevře v novém okněDSC 0029, obrázek se otevře v novém okně
DSC 0046, obrázek se otevře v novém okně

Záměrem obou akcí bylo poskytnout vybrané prostředky těm, které povodeň postihla. Během vystoupení předali nejlepší sběrači starého papíru ředitelce školy šek se symbolickou předpokládanou částkou za nasbíraných 13 262 kg. Z kulturního vystoupení dětí a žáků na vstupném, pohoštění a darech se podařilo vybrat 19 054 Kč.

Tato částka bude po poradě s vedením města předána těm nejpotřebnějších, o předání budeme pak konkrétně informovat.

Děkuji všem organizátorům, učitelům, dětem a žákům za velmi zdařilé vystoupení. Zvláštní poděkování patří za spolupráci na této akci paní kastelánce Janě Pavlíkové a zaměstnancům Správy státního zámku a hradu ve Frýdlantě za přípravu prostoru pro vystoupení. Mezi hosty jsme přivítali pana starostu Dana Ramzera a pana místostarostu Miloslava Ferlese. Všem návštěvníkům, kterých bylo více jak čtyři sta, pak děkujeme za účast a poskytnuté finanční dary.

DSC 0089, obrázek se otevře v novém okně

Foto: Miloslav Ferles
Frýdlant 23/09/10
Mgr. Věra Dunajčíková, ředitelka školy ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant, okr. Liberec

24.9.2010 8:35:22 | přečteno 1800x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load