ENDEFRRUPLNLSPIT

Frýdlantské gymnázium žije a žít bude!

426

V pátek 3. prosince 2010 večer proběhlo v Školní jídelně ve Frýdlantu velké setkání rodičů, žáků, absolventů a veřejnosti s představiteli Gymnázia Frýdlant, zástupci města, školské rady a studentské iniciativy.

Na programu setkání byl jediný bod, a to Návrh změn ve středních školách zřizovaných Libereckým krajem, konkrétně záměr zrušit osmileté gymnázium ve Frýdlantu a čtyřleté gymnázium převést po Střední školu hospodářskou a lesnickou.

„Přítomní byli pravdivě informování o nynějším stavu, že návrh je zatím jen záměrem a bude se možná dále pozměňovat. Studenti budou přijímáni i do dalšího ročníku 2011/2012 a všichni svoji školu dokončí zde, ve Frýdlantu“ vysvětluje ředitelka gymnázia Frýdlant Mgr. Alena Hlávková.

Vedení školy seznámilo shromážděné s kroky, které hodlá na záchranu osmiletého gymnázia podniknout. Ve stejném smyslu vystoupil také pan starosta Dan Ramzer a pan místostarosta Petr Beran, kteří v rámci své působnosti chystají velmi razantní postup, vedoucí k záchraně školy. Paní Jana Pavlíková hovořila o stanovisku Školské rady Gymnázia Frýdlant, která se rovněž staví proti navrhovaným změnám.

Nakonec studentka kvinty Charlotte Dědková všechny přítomné seznámila se studentskou nezávislou iniciativou Děkujeme - zůstáváme!, která zahájila svůj boj velkou petiční akcí.

Celé setkání se neslo v atmosféře odhodlání udělat maximum pro záchranu osmiletého gymnázia a zachovat tuto možnost studia pro všechny děti Frýdlantského výběžku. „Po katastrofálních povodních by to totiž byla další pohroma pro celý region!,“ zdůraznil starosta Dan Ramzer.

Foto: GF
Frýdlant 06/12/10

Beseda gymnázium

423

423

 
426

426

 
427

427

 
429

429

 
430

430

 
433

433

 
436

436

 
437

437

 
439

439

 
441

441

 
443

443

 
444

444

 
447

447

 
 
6.12.2010 16:59:49 | přečteno 3192x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load