ENDEFRRUPLNLSPIT

Zvýšení ceny obědů pro dětské strávníky z Gymnázia Frýdlant

Vážení rodiče,

vzhledem k neuspokojivým výsledkům jednání Krajského úřadu Libereckého kraje s vedením Gymnázia Frýdlant týkající se navýšení příspěvku na úhradu režijních nákladů na dětmi odebraný oběd v příspěvkové organizaci Školní jídelna Frýdlant, musí naše organizace přistoupit k určitým opatřením týkající se zvýšení ceny obědů pro dětské strávníky z Gymnázia Frýdlant.

Jelikož Liberecký kraj jakožto zřizovatel Gymnázia Frýdlant dle svého vyjádření nedisponuje volnými finančními prostředky, které by mohl poskytnout na navýšení provozu Gymnázia Frýdlant k zajištění stravování žáků ve Školní jídelně Frýdlant, nabízíme sníženou úhradu režijních nákladů pro tyto strávníky ve výši 9,-- Kč+ 9% DPH cena celkem je 10,-kč za uvařený oběd. O tuto částku by se zvýšila cena obědu pro děti, které prozatím hradily pouze spotřebované potraviny. (viz. vyhláška č. 107/2005 Sb.)

Tímto by byla pro děti z Gymnázia Frýdlant zachována možnost stravovat se i nadále ve Školní jídelně Frýdlant jak byly až doposud zvyklé.

Věříme, že se naše nabídka setká s Vaší kladnou odezvou.

Tato úhrada bude platná od měsíce listopad.

Ondřej Havlín
ředitel organizace

skolni.jidelna@mesto-frydlant.cz

Ve Frýdlantě 24.9.2009

25.9.2009 9:09:29 | přečteno 2579x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load