ENDEFRRUPLNLSPIT

Staré a nehodnotné stromy v parku nahradí nová zeleň

JČ_alej_v_parku

Téměř každý obyvatel a určitě každý návštěvník denně projde okolo městského parku na nábřeží řeky Smědé. Cestou na nádraží, za lékařem, na finanční úřad nebo třeba do „lidušky“. Park je známý pohlednou lipovou alejí a méně pohledným vybavením. To by se mělo během roku změnit.

Zvelebení městského parku ve Frýdlantě má však tři části - vlastní regeneraci, která se týká optimalizace zeleně, nových trávníků, komunikací, opravy staré hřbitovní zdi a zdi solnice, ale také odpadkových košů a laviček, pak osvětlení parku, které bylo vybudováno již v roce 2008, a doplnění parku herními prvky pro děti a altánkem. Na vhodnější a důstojnější místo bude také přemístěna pamětní deska obětem vyhlazení Lidic 10.06.1942.

Podle realizačního plánu projektu se začnou v dohledné době kácet některé stromy. Jejich výběr nebyl rozhodně nahodilý, ale byl konzultován, posuzován, doporučován a schválen Národním památkovým ústavem se sídlem v Liberci, střediskem Agentury ochrany přírody a krajiny v Liberci, odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu a odborem stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Frýdlant.

Odborný posudek na zdravotní stav stromů, jejich estetickou hodnotu, dlouhodobou perspektivu růstu a bezpečnost poskytly i nezávislé firmy v oboru dendrologie. „Cenná lipová alej ani solitérní esteticky významné dřeviny nebudou negativně narušeny,“ říká odborný pracovník oddělení životního prostředí MěÚ Frýdlant Tomáš Cýrus. Celá dokumentace regenerace městského parku byla pak zpracována zkušeným projektantem, Ing. Janem Hromkem.

„Z parku se odstraní nepůvodní, staré a nehodnotné stromy, aleje, a významných a dominantních stromů se žádné kácení nedotkne. Zeleň bude částečně kompenzována výsadbou nových stromů, keřů a bylin a založením nových trávníků. Celý park se zhodnotí jak po stránce estetické, tak užitné,“ vysvětluje starosta Frýdlantu Dan Ramzer, který věří, že park se stane skutečnou oázou klidu a pohody uprostřed žijícího města.

Celkové zvelebení městského parku ve Frýdlantě bude hotové do konce roku 2010 a bude stát necelých 10 miliónů korun. Jeden milión jde z programu LEADER ČR - obnova venkova, 2,5 miliónu Kč z operačního programu životního prostředí a 355 tis. Kč z Ministerstva vnitra ČR z Programu prevence kriminality na místní úrovni v r. 2008. Ostatní náklady jsou pokryty z rozpočtu města Frýdlant.

Foto: Jan Čížek, lipová alej v městském parku
Frýdlant 09/09/09
Mgr. Alena Švejdová, vedoucí odboru kanceláře úřadu, tel. 482 464 066, 728 406 154

K článku je možno diskutovat do 30. září 2009.

9.9.2009 12:39:19 | přečteno 3847x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load