ENDEFRRUPLNLSPIT

Zásadním problémem Frýdlantského výběžku je chybějící kvalifikovaná pracovní síla

DSCF1526

Ano, lidé, kteří umějí svou práci, dělají ji s chutí a dobře, chybějí ve všech oborech činnosti ve Frýdlantském výběžku. Odborníci chybí ve školství, na úřadech, ve zdravotnictví, strojírenství, stavebnictví, v autoservisech, v truhlárnách, v kotelnách, ve službách v turistickém ruchu, … Uchazeči o práci se nedomluví s cizinci, neumí jejich jazyk a dokonce ani němčinu, která tu zaznívá nejčastěji.
Toto téma se jako červená nit táhlo setkáním patnáctky zaměstnavatelů z řad podnikatelské veřejnosti, středního školství, zdravotnictví, cestovního ruchu a veřejné správy z Frýdlantského výběžku s náměstkem hejtmana Libereckého kraje pověřeným vedením resortu rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky, s představiteli Úřadu práce v Liberci a starosty Frýdlantu a Hejnic.

Akci inicioval starosta Frýdlantu Dan Ramzer, který pozval náměstka hejtmana Libereckého kraje Radima Ziku a zástupce Úřadu práce v Liberci pana Záleského, aby ze svého pohledu vysvětlili problematiku zaměstnanosti, dopravní obslužnosti a hospodářského rozvoje hospodářsky slabé oblasti, jakou Frýdlantský výběžek bezesporu je.

Hostitelem akce byl výkonný ředitel akciové společnosti Lázně Libverda Tomáš Masarik, který v poutavé prezentaci představil lázně, obec i její okolí. Lázně podle legendy vznikly tak, že první léčebný pramen našel zatoulaný kohout. Teď se lázně stávají moderním a všestranně zaměřeným zařízením, které se snaží léčit nejen tělo, ale zabývá se i duševní pohodou. Specialitou jsou programy pro matky s dětmi. V dohledné době lázně budou stavět bazén, který bude mít venkovní i vnitřní část. Na to, aby mohly lázně jako subjekt podnikající v cestovním ruchu prosperovat, potřebují kvalifikované síly. Od rehabilitačních pracovníků, přes recepční, až k pokojským a uklizečkám. Žádosti na úřadu práce mají dlouhodobě.

DSCF1526, obrázek se otevře v novém okně DSCF1568, obrázek se otevře v novém okně DSCF1563, obrázek se otevře v novém okně

Smyslem libverdského setkání byla výměna zkušeností v oblasti zaměstnávání. Často zaznělo i postesknutí nad dopravní obslužností regionu, kdy cesta přes Jizerské hory je po velkou část roku nemožná a autobusová doprava všude nedosáhne.

K problematice měly co říci představitelé středního školství regionu. Stěžují si, že když otevřou nový obor, který by odpovídal poptávce po řemeslnících, je zájemců nakonec tak málo, že nejde studium zahájit. Přesto se v příštím roce nově objeví obor strojní mechanik, který za pár let vydá své první absolventy. Podnikatelé byli vyzváni, aby umožnili studentům a učňům praktikovat ve svých firmách a tak se podílet na výchově svých budoucí zaměstnanců. Gymnázium zase nabízí programy pro dospělé - jazykové kurzy a kurzy výpočetní techniky a nově výuku češtiny pro cizince. Tato nabídka byla velmi zajímavá pro ty podniky, které si své zaměstnance musí dovážet z Ukrajiny, Bulharska, Rumunska,…

DSCF1562, obrázek se otevře v novém okně DSCF1561, obrázek se otevře v novém okně DSCF1558, obrázek se otevře v novém okně

Ing. Záleský z Úřadu práce v Liberci vyzdvihl význam svážení lidí z Frýdlantského výběžku do libereckých průmyslových zón pro zvyšování zaměstnanosti regionu. Úřad práce podporuje zvelebování obcí, dává příspěvky na zřízení společensky účelných pracovních míst, na vyhrazená pracovní místa a podporuje zaměstnávání v rámci veřejně prospěšných prací pro města a obce.

Podnikový manažer a frýdlantský zastupitel Jiří Stodůlka si myslí, že kdo chce pracovat a chce se něco naučit, tak práci najde nebo spíše už ji má. Zlobí se na systém, který udržuje nezaměstnané v nečinnosti a nezájmu věc měnit, protože nějaké peníze mají jisté a „ono to nějak dopadne“. „Od října Městský úřad Frýdlant zavádí vyplácení dávek - příspěvek na živobytí - částečně i v poukázkách. Věříme, že toto opatření po zkušenostech z jiných úřadů alespoň některé dlouhodobě nezaměstnané povede k tomu, že si najdou práci,“ vysvětlila tajemnice úřadu Ing. Veronika Bubeníčková.

DSCF1557, obrázek se otevře v novém okně DSCF1531, obrázek se otevře v novém okně DSCF1530, obrázek se otevře v novém okně

Účastníci setkání vydatně využili přítomnosti náměstka hejtmana Radima Ziky a zahrnuli ho otázkami, které je pálí, i když nejsou zrovna v gesci náměstka: Jak může kraj ovlivnit zaměstnanost v našem regionu? Jak to dělá? Je možné se zabývat dopravní obslužností Frýdlantského výběžku? Jak osvědčily hraniční přechody pro těžkou kamionovou dopravu? Co stav silnic? Budou se měnit a narovnávat hranice s Polskem? Mohu získat dotaci kraje na projektovou dokumentaci?

Náměstek Radim Zika se snažil na všechny otázky odpovědět nebo si vzal čas na zjištění skutečností s tím, že odpoví jinak a jinde. „Liberecký kraj dlouhodobě podporuje malé projekty pro obce a zájmová sdružení. Z kladného hospodářského výsledku kraje v tomto roce byly a ještě budou podpořeny drobné investiční akce,“ řekl náměstek. Jeho slova potvrdil ředitel Frýdlantské vodárenské společnosti Ing. Petr Olyšar: „Za dobu existence kraje se postavily vodovody, kanalizace, čistírny, na které by malé obce bez finanční podpory kraje rozhodně samy neměly.“ Ročně se na drobné vodohospodářské akce obcí do 2 tisíc obyvatel v rozpočtu kraje vyčlení 20 - 30 mil. korun.

DSCF1570, obrázek se otevře v novém okně DSCF1529, obrázek se otevře v novém okně

„Věřím, že toto dvouhodinové setkání bylo užitečné všem stranám a slibuji, že jej minimálně jednou ročně budeme opakovat. Jako obec s rozšířenou působností považujeme za důležité spolupracovat na společných věcech a těmi prosperita našeho regionu bezesporu je,“ řekl na závěr starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

Foto: Lucie Kubátová, MěÚ Frýdlant
Frýdlant 10/09/08

10.9.2008 17:00:49 | přečteno 22362x | Roman Műller

Diskuze

Podotknutí.
Anonymous  |  21.9.2008 10:05:24
Kanada
nepracant  |  15.9.2008 12:03:55
Pro pana J.Stodůlku
Zip  |  13.9.2008 8:47:22
 
Pro pana J.Stodůlku
J. Stodůlka  |  15.9.2008 20:33:05
  
Pro pana J.Stodůlku
Anonymous  |  16.9.2008 6:47:32
vláda Rokefelerů
Frek  |  12.9.2008 9:54:52
 
vláda Rokefelerů
Frek  |  12.9.2008 9:56:18
 
Reakce
Anonymous  |  12.9.2008 13:01:38
  
Reakce
Anonymous  |  15.9.2008 15:13:20
Nadpis.
Anonymous  |  11.9.2008 12:35:51
 
Nadpis.
Anonymous  |  11.9.2008 20:54:15
  
Nadpis.
Anonymous  |  15.9.2008 9:11:38
   
Nadpis.
Anonymous  |  18.9.2008 14:02:44
    
Nadpis.
Stodůlka  |  18.9.2008 14:11:54
     
Nadpis.
Anonymous  |  20.9.2008 14:58:41
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load