ENDEFRRUPLNLSPIT

Rozšířená výuka na základní škole

pracoviště ZŠ Husova

Od školního roku 2008/2009 bude ve Frýdlantě nově otevřená třída pro žáky 6.ročníků s rozšířenou výukou jazyků a třída pro rozšířenou výuku informatiky při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant, okr. Liberec.
Třída bude umístěna na pracovišti základní školy v Husově ulici ve Frýdlantě.

Rozšířená výuka bude spočívat v tom, že vedle prvního povinného jazyka, kterým je v současnosti anglický jazyk, si budou žáci moci zvolit výuku dalšího cizího jazyka (pro tento rok to bude německý jazyk nebo ruský jazyk). Tento druhý jazyk se bude učit v rozsahu 3 hodin týdně v 6. - 9. ročníku.

Pokud si však žáci vyberou výuku informatiky, budou pro tuto výuku vyčleněny 3 hodiny týdně rovněž v 6. - 9. ročníku.

Do této třídy se mohou hlásit žáci 5. ročníků z kterékoliv základní školy i mimo Frýdlant na základě přihlášky, která je k dispozici na pracovištích ZŠ ve Frýdlantě nebo na webových stránkách školy www.zsazusfrydlant.cz Uzávěrka přihlášek je 31. března 2008. Přijímací pohovory jsou naplánovány na 29. duben 2008.

Frýdlant 11/01/08
Mgr. Věra Dunajčíková, ředitelka školy, tel. 482 312 197

11.1.2008 11:21:51 | přečteno 1890x | Mgr. Alena Švejdová

Diskuze

Do diskuze zatím nikdo nepřispěl.

 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load