ENDEFRRUPLNLSPIT

INFORMACE O PRODUKTU MÍSTNÍ INFOSTRÁNKY

mediatel

Společnost MEDIATEL, spol. s r. o., vydavatel Zlatých stránek a provozovatel jejich internetové podoby, připravuje novou publikaci - Místní infostránky. Ty budou obsahovat kromě kontaktů na firmy a domácnosti v daném kraji také regionální informace kulturního a místopisného charakteru.

1056 MIS 1r SMALL cmyk

Společnost MEDIATEL, spol. s r. o., vydavatel Zlatých stránek a provozovatel jejich internetové podoby, připravuje novou publikaci - Místní infostránky. Ty budou obsahovat kromě kontaktů na firmy a domácnosti v daném kraji také regionální informace kulturního a místopisného charakteru.

Místní infostránky budou rozděleny podle jednotlivých obcí s rozšířenou působností. Každá daná obec bude v rámci knihy rozdělena do třech částí. V první části najdou uživatelé všeobecné informace z dané lokality včetně důležitých informací a čísel, dále lokální a městské mapy, krátký pohled do historie, turistického průvodce a v neposlední řadě přehled sportovních a kulturních akcí. Druhá část „Firmy“ bude určena pro prezentaci firem, jejich produktů a služeb. Poslední část bude tvořena adresným seznamem domácností, který bude řazen podle měst a obcí příslušné oblasti. Pro lepší přehlednost budou v rámci knihy barevně odlišeny jednotlivé obce s rozšířenou působností.

Místní infostránky budou obyvatelům regionu distribuovány zdarma do poštovních schránek. Zároveň budou k dispozici v městských informačních centrech.

INFORMACE K SOUTĚŽI MÍSTNÍ HRDINA

Společnost MEDIATEL, spol. s r. o., vydavatel Místních infostránek vyhlašuje soutěž „Zlaté stránky hledají Místního hrdinu“. Soutěž je určena všem podnikatelům a samostatně výdělečně činným osobám v České republice, jejichž podnik funguje na trhu minimálně jeden rok a zaměstnává maximálně 500 osob. Podmínkou pro vstup do soutěže je podnikatelský příběh založený na překonávání překážek a těžkého období. Zúčastnit se mohou všichni podnikatelé, kteří v těžké situaci byli a dokázali ji překonat.

Přihlásit se do soutěže je velmi jednoduché. Stačí napsat své kontaktní údaje (jméno, adresa, název firmy, obor podnikání a telefonický kontakt) na e-mailovou adresu hrdina@mistnihrdina.cz nebo se přihlásit na webových stránkách www.mistnihrdina.cz, které budou spuštěny v průběhu měsíce února.

Cenou pro vítěze je:

1. místo: 100 000 Kč a inzertní program v hodnotě 100 000 Kč
2. místo: 50 000 Kč a inzertní program v hodnotě 50 000 Kč
3. místo: 20 000 Kč a inzertní program v hodnotě 50 000 Kč

Vítězové budou vyhlášeni na gala večeru v Praze v měsíci listopad 2008. Slavnostního večera se zúčastní i porota složená ze zástupců zastupitelských úřadů, hospodářských sdružení, doplněná o známé osobnosti a zástupce společnosti Mediatel. Soutěž probíhá v celé České republice v časovém období 1. března až 30. září 2008.

Zuzana Štočková
Product Specialist
Mediatel, spol. s r.o.

13.6.2008 8:39:00 | přečteno 1798x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load