ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis do Mateřské školy

Ve středu 14. března 2007 od 8:00 do 16:00 hodin na všech mateřských školách.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ve středu 14. března 2007 od 800 do 1600 hodin na všech mateřských školách

ms

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy, Frýdlant, okres Liberec, jejíž činnost vykonávají Mateřská školy:

ul. Bělíkova 891, Frýdlant; ul. Jiráskova 1137, Frýdlant; ul. Sídlištní 1228, Frýdlant

po dohodě se zřizovatelem - Město Frýdlant a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) stanoví následující upřesnění pro podávaní žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2007/2008

- Při zápisu obdrží zákonný zástupce dítěte formulář žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Vyplněnou žádost lze předat:
-
osobně na pracovišti mateřské školy
- poštou na adresu ředitelství:

ZŠ, ZUŠ a MŠ,Frýdlant, okr.Liberec,Železná 824,464 01 Frýdlant

- Termín odevzdání: do 2.5.2007

- Doba pro podání žádosti: denně od 8 do 13 hod.

- Při podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování (je součástí formuláře žádosti)

Mgr.Věra Dunajčíková
ředitelka ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

9.3.2007 8:16:36 | přečteno 1665x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load