ENDEFRRUPLNLSPIT

Ranní patálie s přechodem

PICT0062

Hned první týden letošního roku navštívil Městskou policii Frýdlant řidič autobusu. Postěžoval si, že den předtím málem přejel dva žáky, kteří se po vystoupení z autobusu na zastávce ve Fügnerově ul. ve Frýdlantě „ u paneláků“ začali pošťuchovat, až mu málem spadli pod přední kola autobusu. A že se to děje pravidelně skoro každý den. Když jsme začali o problému dále hovořit, vyšlo najevo, že každé ráno mezi 7.30 - ; 7.40 hodin se na této zastávce sjíždějí tzv. školní autobusy ze směru od Habartic a Dolní Řasnice. Takže občas stojí na zastávce tři až čtyři autobusy plné žáků, kteří na této zastávce vystupují a rozbíhají se do škol. A v tom okamžiku začíná velký problém.

Přechod v této části Fügnerovy ul. je umístěn uprostřed autobusové zastávky. Takže ve chvíli, kdy je zastávka plná autobusů, stojí na přechodu autobus nebo je přechod přesně mezi dvěma autobusy. Na zastávce je kolem padesáti až osmdesáti žáků a všichni chtějí rychle přejít na druhou stranu. Přecházejí před autobusem, mezi autobusy i za autobusy. Každé ráno tak hrozí reálné nebezpečí, že některého školáka přejede auto.

Samozřejmě, že městská policie nemůže být k takovým podnětům lhostejná, zvláště když se jedná o bezpečí našich dětí. Okamžitě jsme začali častěji chodit mezi 7.25 - 7.45 hod., kontrolovat a řídit dopravu k zastávce ve Fügnerově ul. ve Frýdlantě. Snažíme se, aby chodci začali přecházet až po odjezdu autobusů a použili přechod. Žáci si pomalu zvykli na to, co od nich vyžadujeme. Snaží se přecházet, až když to je bezpečné.

Když už jsme začali řešit problém přecházení žáků ve Fügnerově ul., tak jsme zjistili, že ani jeden z autobusů není označen speciálním označením „Označení autobusu přepravujícího děti“. Takto označený autobus má tu výhodu, že když zastaví v zastávce, tak jej nemohou za ním jedoucí vozidla předjíždět a musí počkat, až odjede.Takže děti vystupující z autobusu jsou před projíždějícími vozidly bezpečnější.
Dále už při pohledu na inkriminovaný přechod každého napadne, že je nějak divně umístěný a to hned z několika příčin. Za prvé, přechod je uprostřed autobusové zastávky, když podle zákona O provozu na pozemních komunikacích nesmí nikdo pět metrů a kratší vzdálenost před přechodem zastavit a stát? Za druhé, přechod je při jízdě od Habartic umístěn až za horizontem, takže řidič ho vidí vlastně až na posledních 25 metrů (když si ho teda náhodou všimne). A víte proč?
Za třetí: na takovéto frekventované ulici by měl být přechod označen i svislou značkou IP6 - Přechod pro chodce. Ale i kdyby tam taková značka byla, tak by přes stojící autobusy nebyla vidět.

Z těchto důvodů se pokusí městská policie iniciovat jednání příslušných kompetentních úřadů o umístění přechodu na bezpečnější místo. Jelikož se jedná o silnici 1. třídy, tak byla žádost zaslána na příslušný odbor Krajského úřadu LK a Ředitelství silnic a dálnic ČR. Dále jsme požádali ČSAD o zvážení možnosti, aby jmenované ranní autobusy byly označeny speciálním označením (O4) Označení autobusu přepravujícího děti.

Když už jsme začali kontrolovat přecházení žáků přes komunikaci, nemohli jsme si nevšimnout, jak málo dětí má z hlediska svojí bezpečnosti správné oblečení. Proto bychom chtěli vyzvat rodiče:

Vaše děti nejsou na ulici vidět!

V dnešní době je viditelnost dětí na silnicích ve dne i za tmy velmi důležitá, protože přiznejme si to, mnoho řidičů nedodržuje předepsanou rychlost a nevěnuje se řízení vozidla, tak jak by mělo. Musíme dbát na to, aby naše dítě a koneckonců i my, byli viditelní z co největší dálky. Co proto můžeme udělat? Především by měli mít žáci z hlediska bezpečnosti vhodné aktovky. Správná aktovka by měla mít na předním dílu minimálně 70 cm2 z reflexních (odrazových) materiálů v podobě našitých pásků nebo sklíček, na bočních dílech po 15 cm2. Reflexní materiál výrazně zvyšuje viditelnost osoby za tmy a za šera minimálně 3 až 4krát. Alespoň 20 procent přední plochy aktovky by měly tvořit materiály v pestrých fluorescenčních (signálních) barvách.

Dále by měli rodiče dbát na to, aby jejich dítě, když jde ven z domova, mělo na oblečení různé reflexní nášivky. Obecně platí umisťovat reflexní materiál na viditelná místa, která se nedají zakrýt. Není potřeba používat velké plochy reflexních materiálů, třeba přes celá záda, ale vhodnější je řada menších kousků, kdy reflexní pásky vytvářejí jakousi siluetu postavy.

Páska stojí okolo 30 Kč za metr a je to jednoduchý způsob, jak zvýšit bezpečnost vašich dětí.

Městská policie Frýdlant se bude i nadále snažit o zvyšování bezpečí našich občanů. Protože víme i o jiných nebezpečných místech na komunikacích ve Frýdlantě, která by se měla podle našeho názoru upravit, budeme se snažit na ně kompetentní úřady upozorňovat, aby zjednaly nápravu.

Frýdlant 14/02/07

František Kloz,
vedoucí strážník Městské policie Frýdlant, tel. 482 312 303
mestska.policie@mesto-frydlant.cz

13.2.2007 10:58:22 - aktualizováno 14.2.2007 12:18:30 | přečteno 1868x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load