ENDEFRRUPLNLSPIT

O služby frýdlantského střediska sociální péče je zájem

dps

Středisko sociální péče Frýdlant bylo zřízeno v roce 1993, rozhodnutím městského zastupitelstva č. 3/93 ze dne 18. 2. 1993. Jeho úkolem je poskytovat úkony pečovatelské služby pro seniory a osoby zdravotně postižené města Frýdlant.

Naše středisko sociální péče poskytuje svým klientům úkony pečovatelské služby podle zákona 108/2006 Sb. a to v pracovní dny v době od 6.30 do 15 hod. Největší zájem je převážně o dovoz oběda, nákupu, běžný úklid domácnosti, pochůzky, praní prádla, jednoduché zdravotní úkony, dopravu a koupel, která je jako jediný úkon pečovatelské služby bezplatná. Koupele klientů se provádí buď v domácnosti klienta, nebo ve středisku osobní hygieny, které se nachází v DPS Novoměstská 1065. Zde je klientům k dispozici bezbariérová sprcha i vana s hydraulickým sedátkem. Naše středisko dále poskytuje ošetření nohou, které provádí pedikérka. O pedikúru ze strany našich klientů je velký zájem a to i přesto, že za ošetření nohou klienti zaplatí 70 Kč.

Na základě nařízení Evropského parlamentu č. 882/2004 je podroben kontrole Krajské hygienické stanice i rozvoz obědů, které odebíráme ze Školní jídelny Frýdlant. Obědy jsou rozváženy ve speciálních termonosičích, které jsou našim klientům zapůjčeny. V těchto termonosičích se klientům dováží oběd o teplotě 80 stupňů Celsia a tím se předchází biologickému i chemickému znehodnocení jídla. Po rozvozu oběda se termonosiče myjí v průmyslové myčce.

Pod naše středisko také spadají dva domy s pečovatelskou službou, dále jen DPS.

Jedná se o běžné bytové domy. Jeden se nachází na Havlíčkově náměstí, má kapacitu 12 bytů a není bezbariérový. Druhý dům s pečovatelskou službou s kapacitou 51 bytů , je na Novoměstské ulici , kde má také sídlo naše středisko. Většina těchto bytů je zde bezbariérová. Každý byt má vlastní kuchyňský kout, sprchový kout a WC.

O umístění do DPS rozhoduje rada města společně se souhlasem odboru sociálních věcí. Při umístění klienta se zohledňuje zdravotní stav a potřeba pečovatelské služby a také doba od podání žádosti o umístění. Žádosti o umístění vede v evidenci naše středisko a v současnosti jich evidujeme 48.

Středisko sociální péče během roku 2006 pečovalo o 161 klientů, z toho 15 klientů zemřelo, 4 odešli do domova důchodců a přibylo 28 nových klientů. Rozvezlo se 15121 obědů, 465 nákupů, vypralo se 450 kg prádla a provedlo se 347 pedikúr.

Od 1. ledna 2007 je účinný nový zákon O sociálních službách 108/2006 Sb., který zavedl nový příspěvek, a to příspěvek na péči. Tento příspěvek jsou příjemci povinni použít na zajištění pomoci, proto se už od 1. února 2007 zvyšuje zájem o naše služby.

Věra Jurkovičová, vedoucí Střediska sociální péče Frýdlant

17.4.2007 15:10:44 | přečteno 1857x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load