ENDEFRRUPLNLSPIT

Nový háv nádvoří frýdlantské radnice

Valdstejn9

Historie říká, že na místě budoucí nové budovy radnice stály koncem 19. století městské domy, které byly v souvislosti s její výstavbou zbourány. „Dvůr radnice pak měl podle plánu sloužit jako obslužná plocha pro zázemí radnice, vždyť například na místě dnešní výstavní síně byla kuchyně,“ vysvětluje Bc. Luděk Zelenka, vedoucí odboru kultury MěÚ Frýdlant.

Havarijní stav nevzhledného dvorku lze charakterizovat jako neuspokojivý ba až nedůstojný. Tak bylo možno hodnotit plochu nádvoří a její okolí, které se z různých důvodů nedalo udržovat. Mnohem horší však byly závady, které byly pod povrchem. Vadná či neúplná kanalizace hlavně za teplých letních dnů způsobovala, že se z dlažby linul zápach, který byl nepříjemný návštěvníkům akcí v radniční výstavní síni a vlastně celé radnici.

Valdstejn1, obrázek se otevře v novém okně Valdstejn3, obrázek se otevře v novém okně Valdstejn2, obrázek se otevře v novém okně

Rekonstrukční práce začaly v srpnu 2007 skrývkou zbytků dlažby a betonové mazaniny. Tato skrývka teprve odhalila všechny podpovrchové závady. Bylo nutno vybudovat úplně novou kanalizační síť. Na práce pod povrchem dohlíželi pracovníci archeologického oddělení Krajského muzea v Liberci. Celá rekonstrukce se řídila projektem firmy TOPKLIMA s. r. o. , architektonické řešení navrhla Ing. arch. Ludmila Pražáková z Ateliéru L v Liberci. To bylo koncipováno tak, aby na nádvoří bylo využitelné pro kulturní a společenské akce pod širým nebem.

Rekonstrukce nádvoří byla dokončena v druhé polovině září 2007. Návštěvníci se mohou obdivovat nově položené dlažbě, pódiu z cedrového dřeva a mobilní zeleni. Mohou usednout do křesel při představeních či na lavičky, které tu zůstanou celoročně. Pro občerstvení jim poslouží pítko. Už v podvečer navodí tajemnou atmosféru důmyslné osvětlení.

Novému nádvoří vévodí bronzová socha vévody Albrechta z Valdštejna, který tu bude ze žulového podstavce shlížet do té doby, než bude důstojně opraveno hlavní frýdlantské náměstí před radnicí.

Valdstejn6, obrázek se otevře v novém okně Valdstejn4, obrázek se otevře v novém okně Valdstejn5, obrázek se otevře v novém okně

Odhalení sochy vévody v den jeho narozenin v pondělí 24. září 2007 na nově zrekonstruovaném nádvoří radnice byla poslední významná frýdlantská akce v rámci Roku Albrechta z Valdštejna. Ten byl odstartován květnovými Valdštejnskými slavnostmi ve Frýdlantu. Slavnosti se zúčastnil i předseda Senátu Parlamentu ČR MUDr. Přemysl Sobotka, který Rok Albrechta z Valdštejna vyhlásil. Přítomen byl i tiskový tajemník Senátu a Starosta Frýdlantu Ing. Dan Ramzer pozval a ředitele všech firem, které se na více než třímiliónové rekonstrukci podílely. „Všechny firmy jsou frýdlantské nebo z blízkého okolí a i materiál jsme použili z místních zdrojů. Dali jsme vydělat našim lidem,“ usmívá se starosta.

Valdstejn7, obrázek se otevře v novém okně Valdstejn8, obrázek se otevře v novém okně Valdstejn9, obrázek se otevře v novém okně

Pozvání přijala autorka projektu, místostarosta spřáteleného města Bogatynii, sponzoři Valdštejnských slavností, ředitelka Úřadu práce Liberec, velitel frýdlantských hasičů a samozřejmě i zastupitelé města. Liberecký kraj reprezentoval Ing. Antonín Schöffer, náměstek hejtmana, pověřený vedením resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

O kulturní program se během slavnosti postarala plzeňská hudební skupina HOLBA, kterou známe z Valdštejnských slavností, dále pak žáci a učitelé z lidové školy umění a dudácká kapela Heřmánek z Heřmanic.

Prostor nádvoří bude přístupný veřejnosti většinou v době, kdy je otevřena radnice. Otevírací doba a provozní řád bude vyvěšen na vstupních vratech z ulice Míru.

Nádvoří je střeženo nejen poplašným zařízením, ale i dohlížecí a záznamovou kamerou.

Foto: Radek Petrášek

Frýdlant 24/09/07
(aš)

26.9.2007 8:52:37 - aktualizováno 4.10.2007 9:46:45 | přečteno 2152x | Roman Műller

Diskuze

Do diskuze zatím nikdo nepřispěl.

 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load