ENDEFRRUPLNLSPIT

I ve Frýdlantě se budou v domácnostech zjišťovat životní podmínky

Český statistický úřad. (ČSÚ) organizuje každoroční výběrové šetření příjmů a životních podmínek domácností - národní modul šetření EU-SILC (European Union - Statistics on Income and Living Conditions). Smyslem tohoto zjišťování je dlouhodobě získávat srovnatelné údaje o sociální situaci obyvatel ve všech zemích Evropské unie. Neméně důležitým cílem je získat zároveň data, která poskytnou potřebné informace pro usměrňování sociální politiky státu v oblastech jako je nezaměstnanost, sociální péče, daňový systém apod. na jedné straně a pro hodnocení dopadu přijatých opatření na straně druhé.

Letošní zjišťování pod názvem "Životní podmínky 2007" (SILC 2007) se uskuteční i ve Frýdlantě v době od 17. února do 29. dubna 2007 u náhodně vybraných domácností. Účelem šetření je získat reprezentativní údaje o příjmovém rozložení jednotlivých typů domácností, údaje o způsobu, kvalitě a finanční náročnosti bydlení a o pracovních, hmotných a zdravotních podmínkách dospělých osob žijících v domácnosti. Součástí šetření je též samostatný modul 2007 zaměřený na problematiku bydlení.

Získané údaje budou ve všech fázích šetření důsledně chráněny podle požadavků zákona č. 89/1995 o státní statistické službě. Všechny osoby zúčastněné na sběru a zpracování údajů jsou vázány mlčenlivostí, s vyplněnými dotazníky se zachází tak, aby nebylo možné domácnost ani jednotlivé osoby jakkoli identifikovat. Po převedení anonymních údajů z dotazníků do elektronické podoby budou tyto papírové nosiče fyzicky zničeny a výsledky budou dále zpracovávány jako zcela anonymní a agregované údaje.

Šetření bude probíhat ve třech skupinách domácností - v domácnostech nově vybraných do šetření v roce 2007, v opětovně navštívených domácnostech, které byly vyšetřeny v roce 2006 a v domácnostech, které jsou šetřeny od roku 2005.

Speciálně vyškolení tazatelé budou při oslovení domácnosti předkládat zvláštní průkaz určený jen pro toto šetření společně s občanským průkazem.

Vybraným domácnostem za spolupráci při tomto zjišťování děkujeme!

Ověření oprávnění tazatele a případné dotazy zodpoví vedoucí samostatného oddělení terénních zjišťování Stanislava Riegerová, tel. 485 244 246 nebo koordinátorka šetření SILC pro Liberecký kraj Dana Maškarincová, tel. 485 244 238 z ČSÚ.

Byly využity podklady poskytnuté Českým statistickým úřadem

Frýdlant 07/02/07
(aš)

7.2.2007 12:57:15 | přečteno 1255x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load