ENDEFRRUPLNLSPIT

Frýdlantská radnice bude mít nové nádvoří

stavební ruch

Stav nádvoří frýdlantské radnice byl už značně neutěšený. Nebyl na něm jednotný povrch či alespoň takový povrch, který by se nějakým způsobem dal udržovat. Největší problémy se ale skrývaly v zemi. Netěsnost kanalizace způsobovala, že hlavně v horkých letních dnech se šířil po nádvoří i v přilehlých prostorách radnice obtížný zápach.

Koncem března 2007 prezentovala firma TOPKLIMA s. r. o. před Radou města Frýdlant svůj návrh řešení využití vnitřního nádvoří radnice. Nakonec byla vybrána varianta s nápadnými oblouky, které se opakují a korespondují s prvky na stěnách radnice. V červenci byla výběrový řízením vybrána firma Silkom, která v srpnu zahájila přestavbu nevzhledného a zapáchajícího dvorku radnice na pohledné nádvoří. V polovině září už bude hotovo.

ikona souboruplánek nádvoří radnice ikona souboruperspektiva

„Jedná se o opravu rozvodů dešťové a splaškové kanalizace, o předláždění celého nádvoří, výstavbu opěrné zdi a dřevěného pódia pro kulturní akce, osazení mobiliáře (lavičky, pítko, květináče, ...) a osazení sochy Valdštejna. Celé prostranství by mělo nasvítit nově navržené osvětlení,“ představuje výčet prací Zdena Ubiasová, vedoucí investičního oddělení MěÚ Frýdlant.

pohled od radnice, obrázek se otevře v novém okněstavební ruch, obrázek se otevře v novém okně

Z historického hlediska se na místě radnice a jejího nádvoří nacházely čtyři domovní objekty, které byly v souvislosti s výstavbou radnice koncem 19. století zbourány. Proto také probíhají současné práce pod dozorem archeologů.

stavební ruch s traktorem, obrázek se otevře v novém oknězemní práce, obrázek se otevře v novém okně

„Kromě úprav samotného nádvoří probíhá v současné době restaurování sochy Valdštejna, která zde bude dočasně instalována. Až bude zrekonstruováno náměstí T. G. M., vrátí se socha Valdštejna na své původní místo, tj. na hlavní frýdlantské náměstí před radnici “ dodává Bc. Luděk Zelenka, vedoucí odboru kultury.

Stavba si pro svou složitost a neočekávané okolnosti vyžádala omezení provozu radnice, a to hlavně ve výstavní síni. Srpnová výstava fotografa Miloše Smolného „Krajina kolem nás“ musela být přestěhována na chodbu radnice v 1. patře. Výstavu lze zde shlédnout do konce srpna v pracovní dny v době provozu radnice, ale i v sobotu a v neděli od 10 do 15 hodin.

Nové nádvoří se bude využívat ke kulturním a prezentačním účelům pod širým nebem. Jeho přestavba je plně hrazena z rozpočtu frýdlantské radnice a bude činit 3 025 400 Kč. Restaurování Valdštejnovy sochy bude stát asi sto tisíc korun.

Zrekonstruované nádvoří frýdlantské radnice má být slavnostně otevřeno k výročí narozenin Albrechta z Valdštejna letos v září jako jedna z mnoha akcí v rámci Roku Valdštejna.

Foto: Milan Kysela

Frýdlant 10/08/07
(aš)

10.8.2007 10:10:10 | přečteno 1709x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load