ENDEFRRUPLNLSPIT

Dvě organizace z Frýdlantského výběžku si převzaly výtěžek sbírky

Dětský domov Frýdlant   řed  Bc  Tomáš Kahan

V úterý 3. dubna 2007 v 10 hodin byl na slavnostní akci v obřadní síni frýdlantské radnice za přítomnosti starosty Ing. Dana Ramzera Nadací EURONISA předán výtěžek 4. ročníku veřejné sbírky "Pozvedněte slabé!" dvěma organizacím, které působí ve Frýdlantském výběžku: Ústav sociální péče Raspenava - na vybavení keramické dílny pro klienty s mentálním a kombinovaným postižením, Dětský domov Frýdlant - na rekonstrukci dětského hřiště, umožňující integraci dětí do společnosti.

Nadace EURONISA, která se už dvanáct let zaměřuje hlavně na pomoc týraným, postiženým, starým, nemocným a opuštěným lidem, za dobu své působnosti podpořila na 600 projektů a rozdělila na jedenáct miliónů korun. Od roku 2003 nadace pořádá veřejnou sbírku „Pozvedněte slabé!“. Specifičností této akce je, že lidé předem vědí, komu a na co přispívají a že peníze v daném regionu vybrané v něm také zůstávají. Pro sbírku se osvědčily pevné pokladničky v obchodech, lékárnách a u benzínových pump, ale lidé mohou přispět i na účet nadace 705 705 705/2700.

Velmi efektivní a pro lidi přijatelné je vybírání příspěvků na ulici, kdy studenti těm, kdo přispějí částkou alespoň 30 Kč předají malý dárek, s dárcem pohovoří, vysvětlí mu, na co bude příspěvek použit. A že máme ve Frýdlantě opravdu šikovné studenty je důkaz to, že dvojice Petr Holeček a Miloslav Farský z Gymnázia Frýdlant se v konkurenci dvou stovek dvojic působících v 16 městech české části euroregionu Nisa umístila na třetím místě!

Ředitel Ústavu sociální péče Raspenava Pavel Chroust řekl: „Snažíme se podle svých možností a sil naplnit svým klientům slovo domov. Pro mnohé z nich totiž náš ústav domovem je“. V Raspenavě poskytují celoroční péči 29 klientům k mentálním a kombinovaným postižením. Od nadace získanými penězi podpoří nákup keramické pece.

Ředitel dětského domova ve frýdlantském Větrově Tomáš Kahan má také jasno, jak s 13 600 Kč naloží. „Chceme hřiště s prolézačkami, pergolou a pískovištěm nejen pro naše nejmenší a malé děti, ale i pro maminky s dětmi z blízkého okolí. Každopádně naše hřiště bude přístupné veřejnosti i k různým společným akcí s větrovskými baráčníky,“ vysvětluje. Dětský domov se stará o třicet dva dětí ve věku od 3 do 18 let.

„Úroveň společnosti se pozná i podle toho, jak se chová k potřebným. Je dobře, že lidé ve Frýdlantském výběžku jsou k takovýmto projektům štědří,“ připomněl ve svém krátkém projevu starosta Frýdlantu, který byl hostitelem akce.

Pro obě neziskové organizace bylo ve sbírce v roce 2006 do přenosných i pevných pokladniček ve Frýdlantském výběžku vybráno celkem 33 500 Kč. Za příspěvky dárcům děkujeme! Děkujeme také studentům, kteří s pokladničkami po městech chodili, i těm, kdo umožnili umístění pevných pokladniček ve svých provozovnách.

„Vyhlášení pátého ročníku veřejné sbírky Pozvedněte slabé! bude na přelomu měsíce května a června,“ sdělil ředitel nadace Ing. Aleš Rozkovec.

Foto: Jan Pelant, Nadace EURONISA
Frýdlant 03/04/07

4.4.2007 16:42:06 | přečteno 1717x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load